16. september - Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

Tohtoročná téma Medzinárodného dňa ochrany ozónovej vrstvy „Globálna spolupráca chrániaca život na Zemi“, zdôrazňuje potrebu spolupracovať a nadväzovať partnerstvá pri riešení klimatických výziev pre udržateľnú budúcnosť. Je to tiež príležitosť dozvedieť sa, ako môžeme byť súčasťou postupov ochrany našej planéty.

Montrealský protokol, ktorý má tento rok 35 rokov, hrá hlavnú rolu pri obnove ozónovej vrstvy Zeme a je široko považovaný za jeden z najväčších ekologických úspechov ľudstva. Vzhľadom k tomu, že svet pokračuje v práci v súlade s ustanoveniami zmluvy, pokles látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu bude pokračovať celé 21. storočie.

Chemikálie ako chlorfluóruhlovodíky (CFC), hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC) a hydrofluoruhlovodíky (HFC) majú nepriaznivé dôsledky na zmeny klímy. Voľbou udržateľných možností v našich každodenných činnostiach a obchodných operáciách môžeme znížiť mieru poškodzovania ozónovej vrstvy. Môžeme zohrať rolu výberom energeticky účinných produktov, znížením emisií a znížením používania aerosolov.

TÜV SÜD môže pomôcť priemyselným odvetviam riadiť ich ciele znižovania emisií skleníkových plynov prostredníctvom validačných a overovacích služieb a pomôcť podnikom dosiahnuť certifikáciu energetickej účinnosti ich produktov.

Viac sa dozviete na Náš prístup k udržateľnému rozvoju | TÜV SÜD Slovakia (tuvsud.com)

 

ozone day

Získajte viac

Vybrať lokalitu