TÜV SÜD získava zlatý status v hodnotení EcoVadis CSR

12. Október 2022

TÜV SÜD získava zlatý status v hodnotení EcoVadis CSR

TÜV SÜD dosiahla zlatý status v hodnotení EcoVadis CSR Rating a získala celkové skóre 71. Vďaka tomu je TÜV SÜD AG jednou z najudržateľnejších spoločností spomedzi všetkých účastníkov vo svojom odvetví na celom svete. EcoVadis hodnotí výkonnosť spoločností v oblasti CSR v rámci štyroch tém: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie.

 

„Sme radi, že sme získali zlatý status ako potvrdenie tretej strany, že naše CSR aktivity sú dobre zamerané a efektívne. Náš zlatý rating nám dáva impulz na začatie ďalších krokov; koniec koncov, ciele, ktoré sme si stanovili, sú ešte ďaleko“, vysvetľuje Prof. Dr. Axel Stepken, generálny riaditeľ TÜV SÜD AG.

 

Počas posledných rokov TÜV SÜD analyzoval a spustil témy CSR vo všetkých funkciách a oblastiach skupiny a integroval nové zásady do svojho Corporate Management Manual. Za riadenie ESG je zodpovedné predstavenstvo TÜV SÜD AG. Prof. Dr. Matthias J. Rapp, finančný riaditeľ TÜV SÜD AG a zodpovedný za koordináciu riadenia ESG, je tiež veľmi potešený: „Corporate Social Responsibility bola vždy súčasťou našej firemnej DNA. Opatrenia, ktoré sme pred niekoľkými rokmi zintenzívnili, padli na úrodnú pôdu a umožnili nám dosiahnuť veľa v relatívne krátkom čase. Som rád, že to uznávajú aj externé organizácie.“

 

TÜV SÜD zlepšil svoju výkonnosť v oblasti CSR – v niektorých prípadoch výrazne – vo všetkých štyroch témach – životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie. Viac informácií o cieľoch a opatreniach CSR TÜV SÜD nájdete na: https://www.tuvsud.com/en/themes/corporate-sustainability/our-commitment 

O EcoVadis: EcoVadis je jedným z najznámejších svetových poskytovateľov hodnotení udržateľnosti podnikania. Metodika hodnotenia EcoVadis je postavená na medzinárodných štandardoch trvalej udržateľnosti vrátane Global Reporting Initiative (GRI), United Nations Global Compact a ISO 26000. Jej hodnotiaca karta udržateľnosti ilustruje výkonnosť v rámci štyroch tém: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie.

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu