pressandmedia

TÜV SÜD otvorila na Slovensku prvé prevádzky STK

14 November 2022

Po roku výstavby, testovania, inšpekcie a certifikácie (TIC) spoločnosť TÜV SÜD otvorila dve servisné strediská, jedno v hlavnom meste SR Bratislave a jedno v Banskej Bystrici. Otvorenie týchto moderných prevádzok na periodické technické kontroly (STK) a hodnotenie výfukových emisií zároveň znamená vstup TÜV SÜD na slovenský trh. Týmto krokom smerom k východnej Európe vytvára divízia TÜV SÜD Mobility celkovo 250 pracovných miest. Ďalšie servisné strediská budú v najbližších rokoch vybudované a otvorené vo všetkých ôsmich regiónoch Slovenska. Vstup TÜV SÜD na slovenský trh podčiarkuje vedúcu úlohu spoločnosti vo všetkých oblastiach bezpečnosti vozidiel a cestnej premávky v Európskej únii.

ts-pr-pti-station-slovakiaOtvorenie našich dvoch servisných stredísk na Slovensku je dôležitým krokom nielen pre bezpečnosť vozidiel jazdiacich po európskych cestách. Ukazuje to tiež, že dôsledne napĺňame našu stratégiu internacionalizácie,“ hovorí Patrick Fruth, generálny riaditeľ divízie Mobility TÜV SÜD. TÜV SÜD už poskytuje všetky služby súvisiace s STK v Turecku, Španielsku, Rakúsku a Južnej Afrike. Týmto prvým krokom do východnej Európy experti TÜV SÜD opäť úspešne prevzali úlohu priekopníka. Murat Dambali, technický riaditeľ pre medzinárodné projekty, môže poukázať na dlhú a úspešnú históriu pri zakladaní štruktúr TÜV SÜD v zahraničí. O svojom novom projekte na Slovensku hovorí: „Pokiaľ ide o výzvy, ktorým čelíme, neexistujú dve rovnaké krajiny. Vzhľadom na to sme aj ja a môj tím tu na Slovensku museli prekonávať rôzne prekážky.“

Slovensko okrem pravidelnej technickej kontroly a emisnej kontroly vozidiel vyžaduje napríklad aj kontrolu originality. „Slovensko má pre túto kontrolu zavedený štandardný operačný postup (SOP) vrátane znaleckého posudku, ktorý určite môžu využiť aj iné krajiny,“ pokračuje Dambali. Spoločnosť TIC TÜV SÜD tak dosahuje viac než len export skúseností svojich expertov v oblasti bezpečnosti na cestách a vozidiel do Tatier; tiež zvyšuje bezpečnosť a ochranu životného prostredia v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ako uvádza Fruth, „Bezpečnejšie vozidlá na Slovensku budú prínosom pre celú Európu.“

Kontrola originality teda zahŕňa meranie hrúbky vrstiev karosérie, ale aj špeciálne preskúmanie a vyhodnotenie zvarov a zvárania na vozidle. Experti sa zamerajú najmä na oblasti vrátane A-stĺpika.

Viac transparentnosti

Online termíny, krátke čakacie doby, rýchle vybavenie a predovšetkým transparentné obhliadky, to všetko ponúka jediné kontaktné miesto – tieto znaky služieb TÜV SÜD platia aj na Slovensku. Nové servisné strediská tvoria tri pruhy pre kontrolu osobných a nákladných áut, ako aj ďalší pruh pre kontrolu originality.

Od techniky k architektúre: 41 metrov na dĺžku, šesť metrov na šírku a päť metrov na výšku sú rozmery určené príslušným ministerstvom pre kontrolný pruh (kamiónov). Okrem týchto požiadaviek sa na Slovensku udomácnil nemecký koncept a chápanie hodnôt TÜV SÜD. Servisné strediská sú svetlé a otvorené a môžu sa pochváliť moderným dizajnom. Špeciálny dôraz sa kládol na transparentnosť: veľký presklený otvor oddeľuje priestory čakárne od inšpekčnej haly, čo umožňuje majiteľom vozidiel mať o všetkom neustály prehľad. Okrem toho sa zákazníci môžu kedykoľvek obrátiť na zamestnancov TÜV SÜD so svojimi otázkami o PTI, hodnotení výfukových emisií alebo kontrole originality.

Všetky STK v celej Európskej únii sa riadia rovnakým zákonom a nariadeniami ako všeobecný princíp. Jediným rozdielom medzi jednotlivými členskými štátmi je počet vozidiel. Len 3,5 milióna vozidiel je na Slovensku výrazne menej, ale aj výrazne starších ako v Nemecku. V roku 2020 bol priemerný vek vozidiel jazdiacich po slovenských cestách 14,3 roka v porovnaní s 9,8 rokmi v Nemecku. Vozidlá v krajine však stále ponúkajú vysokú úroveň bezpečnosti, ktorú poškodzujú iba staršie nákladné autá a autobusy, ktoré zvyšujú mieru chýb kritických z hľadiska bezpečnosti.

Viac pracovných miest

Nové servisné strediská samozrejme znamenajú aj nové pracovné miesta a celkovo vznikne v priebehu nasledujúcich rokov viac ako 250 nových pracovných miest. Patrick Fruth hovorí: „Zapojenie TÜV SÜD vždy zahŕňa aspekt vytvárania nových pracovných miest. Byť generátorom pracovných miest je neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie internacionalizácie.“

Získajte viac

Vybrať lokalitu