TÜV SÜD Slovakia a SEZ - KES (Slovenský Elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska)

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci

TÜV SÜD Slovakia podpísala s neziskovým, nezávislým a profesijným združením SEZ – KES dohodu o vzájomnej spolupráci

Začiatkom marca spoločnosť TÜV SÜD Slovakia podpísala s neziskovým, nezávislým a profesijným združením SEZ – KES (Slovenský elektrotechnický zväz – Komoru elektrotechnikov Slovenska) dohodu o vzájomnej spolupráci. Združenie SEZ – KES, ktoré má takmer 2400 členov, orientuje svoju činnosť na oblasť vzdelávania, vydávania odborných publikácií pre elektrotechnikov, spolupráce s orgánmi štátnej správy a taktiež sa podieľa na tvorbe legislatívnych predpisov a slovenských technických noriem.

Spoločným cieľom vzájomnej spolupráce je obojstranná propagácia aktivít vykonávaných pod hlavičkou oboch strán. Významným prínosom bude rovnako aj spolupráca pri organizovaní významných odborných podujatí. 

TÜV SÜD Slovakia ako jeden z lídrov na slovenskom trhu v oblasti inšpekcie, certifikácie a vzdelávania a s tým spojených služieb zameraných na elektrické zariadenia, sa aj prostredníctvom tejto spolupráce opäť viac posúva bližšie k svojim klientom a napĺňa hlavnú filozofiu služieb ponúkaných TÜV SÜD - "Viac hodnoty. Viac dôvery."

sez kes

Získajte viac

Vybrať lokalitu