Vyhlásili sme výnimočné firmy 2022

VYHLÁSILI SME VÝNIMOČNÉ FIRMY 2020

Do projektu Výnimočná firma 2022, ktorú organizuje TÜV SÜD Slovakia, sa mohli zapojiť firmy a organizácie zapojiť od februára 2022 do konca apríla 2022. Viac ako 40 firiem v tomto roku zabojovalo o prestížne ocenenie výnimočnosti za presadzovanie kvality, inovatívnosti a spoločenskej zodpovednosti. Tím skúsených audítorov TÜV SÜD podrobne prešiel každú prihlášku a analyzoval aktivity zapojených firiem v presadzovaní kvality, inovácii a spoločenskej zodpovednosti. Tie najlepšie boli ocenené za ich výnimočnosť a získali aj certifikát výnimočnosti.

 

Ocenená firma v kategórii: Kvalita - Doprastav a.s.

Cieľom každej spoločnosti je poskytovať služby a produkty v tej najvyššej možnej kvalite. V tomto prieskume sme sa pozreli aj na riadenie firmy a jej zamestnancov a získavania spätej väzby za účelom zvyšovania kvality.

Prečítajte si rozhovor v Hospodárskych novinách

 

OCENENÁ FIRMA V KATEGÓRII: Inovácie - Siemens mobility, s.r.o.

Pre fungovanie firmy je dôležité neustále napredovanie a prispôsobovanie meniacemu sa trhu. Zapojené firmy sme hodnotili aj z hľadiska ich prístupu k inováciám. Ako firmy inovujú svoje produkty, služby alebo procesy?

Prečítajte si rozhovor v Hospodárskych novinách

 

OCENENÁ FIRMA V KATEGÓRII: KVALITA - AreS s.r.o. 

Okrem environmentálnej stránky je tu aj zodpovednosť voči zamestnancom a aktivity spoločnosti, ktoré napomáhajú všeobecnému dobru. Pri hodnotení sme sa zamerali aj na spoločensky zodpovedné aktivity firmy, benefity a prístup zamestnancom.

Prečítajte si rozhovor v Hospodárskych novinách

 

Gratulujeme spoločnosti Doprastav a.s. za ich napredovanie v oblasti kvality, Siemens Mobility s.r.o. za neustále prinášanie inovácií. V neposlednom rade spoločnosti Ares, s.r.o., za aktivity podporujúce spoločenskú zodpovednosť. Inšpirujte aj naďalej svojou prácou a výsledkami všetkých okolo seba.

Príbehy výnimočných firiem máte možnosť už čoskoro spoznať, prostredníctvom mediálneho partnera, Hospodárske noviny.

 

O TÜV SÜD Slovakia

TÜV SÜD Slovakia je uznávanou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v oblasti certifikácie, inšpekcie a vzdelávania firiem. Sme členom skupiny TÜV SÜD – svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s viac ako 150-ročnou tradíciou. Skúsenosti našich odborníkov sme využili aj pri projekte Výnimočná firma. Našou snahou je poukázať na firmy, ktoré pôsobia a investujú na Slovensku a držia sa zásad kvality, inovatívnosti a spoločenskej zodpovednosti.

Získajte viac

Vybrať lokalitu