Tlač a Média

22 July 2022

TÜV SÜD vydáva svoj prvý certifikát vodíkového ventilu

TÜV SÜD Product Service vydal svoj prvý dobrovoľný certifikát pre vodíkový ventil na priemyselné použitie. Bol udelený britskej spoločnosti. Dobrovoľná certifikačná schéma medzinárodnej spoločnosti TIC je zameraná na podporu energetického priemyslu a výrobného sektora v ich cieli nahradiť fosílne palivá vodíkom.

Štandardizácia zaostáva a dodnes neexistujú jasne definované kvalifikačné alebo testovacie štandardy pre vodíkové ventily na použitie v priemyselných alebo potrubných aplikáciách,“ vysvetľuje Martin Sekura, Business Development Manager Hydrogen v TÜV SÜD. "Prchavý plyn však zároveň kladie vysoké požiadavky na konštrukciu ventilov a materiály ventilov." Oliver Hydcovalves, ktorý sa nachádza na severozápade Spojeného kráľovstva, bol prvým výrobcom, ktorý predložil svoje produkty na dobrovoľnú certifikáciu. Spoločnosť – člen skupiny spoločností Oliver Valves, popredný výrobca ventilov pre ropný, plynárenský a petrochemický priemysel – navrhuje a vyrába vysoko presné ventily pre aplikácie na zachytávanie vodíka a uhlíka. Prvým produktom, ktorý bol certifikovaný pre svoju vhodnosť pre vodíkové použitie, je guľový ventil.

V rámci budúcich certifikácií bude TÜV SÜD posudzovať H2 kompatibilitu kovových a nekovových materiálov komponentov, ako aj ich funkčnosť a plynotesnosť. Certifikát bude vydaný v súlade s novou špecifikáciou skúšok TÜV SÜD na základe rôznych noriem, vrátane ISO 15848-1 o fugitívnych emisiách priemyselných ventilov a častí ISO 19880-3 s ohľadom na tesnosť ventilov. Normy boli vyvinuté s prihliadnutím na špecifické podmienky a požiadavky pre komponenty súvisiace s vodíkom.

ts-pr-first hydrogen valve certificateMartin Sekura Martin Sekura osobne odovzdal prvý certifikát Nickovi Howardovi, riaditeľovi inžinierstva v Oliver Hydcovalves, v Knutsforde v Anglicku. Sekura komentuje: „Týmto certifikátom TÜV SÜD ponúka nielen praktické a realistické riešenie pre kvalifikáciu ventilov pre stacionárne vodíkové aplikácie. Naša odbornosť tiež podporuje transformáciu spoločností a dekarbonizáciu ekonomiky.“

TÜV SÜD nedávno tiež uviedol na trh nové certifikačné značky pre systémy palivových článkov a komponenty vodíkových systémov. Vodík čoraz viac nahrádza fosílne nosiče energie, a to nielen v energetickom priemysle. Chemický a petrochemický priemysel využíva vodík pri výrobe dusíkatých hnojív a syntetických palív a na rafináciu minerálnych olejov. Vo výrobnom sektore sa vodík používa v procesoch, pre ktoré je elektrifikácia náročná, ako je výroba ocele a čpavku. Ventily sa používajú na uzatváranie a reguláciu prietokových objemov a smeru prúdenia tekutín a plynov. Sú klasifikované ako „uzatváracie ventily“, čo je zastrešujúci pojem, ktorý zahŕňa aj guľové ventily a stavadlové ventily.

Ďalšie informácie:

Download Press Release

Download Photo

Press-contact: Dirk Moser-Delarami

Získajte viac

Vybrať lokalitu