TÜV SÜD vzdeláva a certifikuje manažérov kybernetickej bezpečnosti

Po viac ako 12tich rokoch auditov a certifikácie manažérskych systémov podľa ISO 27001, tisícok preškolených ľudí na problematiku GDPR a rozvoju služieb kybernetickej bezpečnosti, sme získali oprávnenie na certifikáciu manažérov kybernetickej bezpečnosti podľa schémy NBÚ.

Po viac ako 12tich rokoch auditov a certifikácie manažérskych systémov podľa ISO 27001, tisícok preškolených ľudí na problematiku GDPR a rozvoju služieb kybernetickej bezpečnosti, sme získali oprávnenie na certifikáciu manažérov kybernetickej bezpečnosti podľa schémy NBÚ.

Po viac ako 12tich rokoch auditov a certifikácie manažérskych systémov podľa ISO 27001, tisícok preškolených ľudí na problematiku GDPR a rozvoju služieb kybernetickej bezpečnosti, sme získali oprávnenie na certifikáciu manažérov kybernetickej bezpečnosti podľa schémy NBÚ.

Vzdelávame a certifikujeme manažérov kybernetickej bezpečnosti

Na Slovenskom trhu vždy chýbali stovky odborníkov, ktorí by vedeli riadiť kybernetickú bezpečnosť. Príchodom zákona č. 69/2018 Z.z. a zvyšujúcimi sa požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť sa toto číslo ešte niekoľkokrát navýšilo. Práve preto využila spoločnosť TÜV SÜD svoje dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a prostredníctvom TÜV SÜD Akadémie poskytuje vzdelávanie a certifikované skúšky Manažérov kybernetickej bezpečnosti.

Naši interní odborníci a lektori počas kurzov odovzdávajú svoje skúsenosti z oblasti medzinárodných štandardov, legislatívy, Business continuity managementu, ochrany osobných údajov podľa GDPR a riadenia kybernetickej bezpečnosti tak, aby nastavili odrazový mostík pre Manažérov kybernetickej bezpečnosti.

Vzdelávanie Manažér kybernetickej bezpečnosti Manažér kybernetickej bezpečnosti | TÜV SÜD Slovakia (tuvsud.com)

Certifikačná skúška pre Manažéra kybernetickej bezpečnosti Certifikačná skúška Manažér kybernetickej bezpečnosti | TÜV SÜD Slovakia (tuvsud.com)

Certifikačná skúška pre Audítora kybernetickej bezpečnosti Certifikačná skúška: Audítor kybernetickej bezpečnosti | TÜV SÜD Slovakia (tuvsud.com)

 

Prinášame spoluprácu pre firmy a inštitúcie v oblasti kybernetickej bezpečnosti

TÜV SÜD Slovakia je držiteľom akreditácie a je oprávnená poskytovať služby v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Prostredníctvom našich odborníkov na IT bezpečnosť zabezpečujeme audit procesov a informačnej bezpečnosti na základe medzinárodných ISO štandardov a lokálnej legislatívy. Sme 100% nezávislý poskytovateľ analýz, auditov, certifikácie a vzdelávania v IT&Security oblasti.

 

Služby TÜV SÜD

ISO 27001 Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií | TÜV SÜD Slovakia (tuvsud.com)

ISO 20000 Certifikácia systémov manažérstva pre riadenie IT služieb | TÜV SÜD Slovakia (tuvsud.com)

ISO 27017 Certifikácia bezpečnosti cloudových riešení | TÜV SÜD Slovakia (tuvsud.com)

ISO 27018 Certifikácia cloudových služieb | TÜV SÜD Slovakia (tuvsud.com)

 

Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Kybernetická bezpečnosť | TÜV SÜD Slovakia (tuvsud.com)

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu