TÜV SÜD sa pripája k svetovému ekonomickému fóru ako partner platformy

Spoločnosť TÜV SÜD sa pripojila k Svetovému ekonomickému fóru ako partner platformy, ktorá pokrýva oblasti v rámci pokročilej výroby a zameriava sa na štyri iniciatívy: znižovanie emisií CO2 vo výrobe, aditívnu výrobu, index pripravenosti na inteligentný priemysel a inteligentná bezpečnosť v prepojenej výrobe. TÜV SÜD prispeje svojimi odbornými znalosťami v dialógu so špecialistami z oblasti vedy, politiky a podnikania, vedenom o aktuálnych problémoch s dopadmi do budúcnosti, a pomôže tak nájsť riešenie naliehavých problémov.

"Naše partnerstvo v platforme so Svetovým ekonomickým fórom prináša jedinečnú príležitosť využiť naše odborné znalosti v prospech verejnosti," hovorí Walter Reithmaier, výkonný riaditeľ a generálny riaditeľ produktového servisu TÜV SÜD. "Zastávame vedúcu úlohu v mnohých oblastiach." Globálna prítomnosť spoločnosti TÜV SÜD a jej status nestranného orgánu tretej strany umožnili jej odborníkom nazhromaždiť medzipodnikové a viacodvetvové znalosti, ktoré siahajú až k zákonom a normám jednotlivých krajín. To teraz dokazuje záväzok spoločnosti k strategickej dohode.

S navrhovanými cieľmi, ktoré vyžadujú, aby výrobné odvetvie do roku 2030 znížilo svoju uhlíkovú stopu na polovicu, sú zdieľané riešenia osvedčených postupov a pilotnými projektmi sa skúšajú nové prístupy k znižovaniu emisií uhlíka. Pre spoľahlivé databázy sú navyše nevyhnutným základom štandardizované kľúčové ukazovatele výkonu. "Naše skúsenosti s medzinárodnými štandardmi uhlíkovej stopy sa stanú nesmierne užitočnými pri zavádzaní systematického hodnotenia a overovania správ," potvrdzuje dr. Natalia Duque Ciceri, vedúca globálnych služieb udržateľnosti v spoločnosti TÜV SÜD.

Počas pandémie sa aditívna výroba osvedčila, pretože technológia 3D tlače bola použitá na odstránenie nedostatkov ponuky, spôsobených uzatváraním hraníc alebo rastúcim dopytom po jednotlivých produktoch. Názor Gregora Reischleho, vedúceho aditívnej výroby v spoločnosti TÜV SÜD, je nasledujúci: "V tejto situácii je bezpodmienečne nutné urýchliť industrializáciu aditívnej výroby. V súčasnej dobe spolupracujeme s desiatimi poprednými výrobcami na príprave vyhlásenia o pozíciu, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o potrebných zmenách medzi tvorcami politiky a v podnikateľskom svete."

Priemysel 4.0 je základným kameňom digitálnej transformácie.

TÜV SÜD aktívne podporuje iniciatívu k šíreniu indexu inteligentnej priemyselnej pripravenosti (Smart Industry Readiness Index, SIRI) ako medzinárodne uznávaného rámca pre transformáciu Priemyslu 4.0. "Do konca roka budú spoločne vykonaných celkovo 1 000 hodnotení SIRI v TÜV SÜD, McKinsey a Siemens," hovorí dr. Andreas Hauser, vedúci Centra excelentnosti digitálnych služieb v TÜV SÜD Asia Pacific. Posúdenie SIRI stanovuje úroveň vyspelosti podniku, a pomôže tak spoločnostiam stanoviť merítko zmien v ich výrobných operáciách a prehĺbiť ich znalosti kľúčových princípov, z ktorých vychádza Priemysel 4.0.

Inteligentná bezpečnosť je hlavnou hnacou silou inteligentných tovární, v ktorých je zavedená samoorganizujúca sa výroba, ktorá poskytuje prispôsobenie - alebo "dávku veľkosti jedna" - na vyžiadanie. Pridanie nových modulov do výrobných systémov predtým vyžadovalo prehodnotenie bezpečnosti celej výrobnej siete. "Automatizáciou tohto procesu sú teraz minimalizované prestoje, ale pritom možno zachovať vysoké bezpečnostné štandardy bezo zmeny," vysvetľuje dr. Detlev Richter, globálny vedúci Industrial Products a vedúci pokročilej výroby pri TÜV SÜD, a ďalej poznamenáva: "Štandardizovaná sémantika neutrálna voči predajcovi je nevyhnutným základom komunikácie medzi modulmi."

O svetovom ekonomickom fóre

Svetové ekonomické fórum, ktoré sa zaviazalo zlepšovať stav sveta, je medzinárodnou organizáciou pre spoluprácu verejného a súkromného sektora. Fórum zapája politické, obchodné a ďalšie vodcovské osobnosti do formovania globálnych, regionálnych a priemyselných agend.

Získajte viac

Vybrať lokalitu