Spoločnosť TÜV SÜD sa stala členom programu „WE STAY PRIDE“

Spoločnosť TÜV SÜD sa stala členom programu "We Stay PRIDE", ktorý prezentuje skupina Uhlala. Tento LGBT + program excelentnosti zamestnávateľov podporuje jednotlivé spoločnosti pri zavádzaní princípov diverzity v ich pracovnom prostredí. Pre skupinu TÜV SÜD je to prvý z mnohých opatrení plánovaných na posilnenie podpory diverzity v spoločnosti.

"Rozmanitosť a bohatstvo skúseností našich zamestnancov sú chrbticou úspechu TÜV SÜD. Máme v úmysle túto diverzitu ešte viac podporiť, zaviesť užšie vzájomné prepojenie zamestnancov a ponúknuť im pracovné prostredie bez predsudkov, v ktorom môžu rásť a naplno využiť svoj potenciál. Naše členstvo v projekte "We Stay PRIDE" je len prvým z mnohých plánovaných opatrení," vysvetľuje Markus Schwarzenböck, vedúci podnikových ľudských zdrojov v spoločnosti TÜV SÜD AG.

Projekt "We Stay PRIDE" skupiny Uhlala podporuje organizácie a ich zamestnancov poskytovaním digitálnych podujatí, on-line workshopov, školení, auditov a certifikačných a poradenských služieb. Projekt tiež ponúka platformu pre prepojenie LGBT + sietí jej členských spoločností, čím podporuje dialóg a výmenu myšlienok a skúseností. Zainteresovaní zamestnanci TÜV SÜD sa môžu poučiť z prípadových štúdií a komunikovať so zamestnancami z iných organizácií.

"TÜV SÜD podporuje diverzitu. Všetci zamestnanci si zaslúžia rešpekt bez ohľadu na ich pohlavie, národnosť, etnický pôvod, vieru, vyznanie, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu alebo identitu," zdôrazňuje Schwarzenböck. S dôrazom na tento cieľ sa TÜV SÜD v roku 2017 stala signatárom Charty diverzity, najväčšej nemeckej iniciatívy v oblasti diverzity. Interná sieť LGBT * IQ v rámci prOUT@TÜV SÜD bola založená v roku 2019.

Viac informácií o téme diverzity v spoločnosti TÜV SÜD nájdete tu: www.tuvsud.com/diversity. Ďalšie informácie o programe "We Stay PRIDE" nájdete na: https://www.we-stay-pride.de/en/.

Získajte viac

Vybrať lokalitu