Udržateľnosť – akreditované spoločnosti poskytujú transparentnosť

8. jún 2021 

Celosvetovo uznávané ciele udržateľnosti sú zásadné pre ochranu našej planéty a klímy. Akreditované spoločnosti poskytujúce služby v oblasti testovania, inšpekcie a certifikácie (TIC) poskytujú transparentnosť, ktorá je nevyhnutná pre implementáciu týchto cieľov. TÜV SÜD si pripomína Svetový deň akreditácie dňa 9. júna 2021 zdôraznením úlohy týchto spoločností. S viac ako 25 000 zamestnancami v približne 50 krajinách patrí medzi popredných svetových poskytovateľov služieb TIC.

„Akreditácia: Podpora implementácie cieľov trvalo udržateľného rozvoja“ je názov Svetového dňa akreditácie v roku 2021, ktorý zvoláva International Accreditation Forum (IAF) a International Laboratory Cooperation (ILAC). Ciele udržateľného rozvoja (SDG) prijalo OSN v roku 2015 s cieľom podporiť trvalo udržateľný rozvoj na sociálnej, ekologickej a ekonomickej úrovni. Ak má však cieľ trvalo udržateľného rozvoja viesť k skutočnej udržateľnosti, je nevyhnutný vysoký stupeň transparentnosti. To zaisťujú akreditované spoločnosti TIC, ktoré poskytujú nestranné testovanie, inšpekciu a certifikáciu do celého sveta. Akreditácia úradným orgánom alebo medzinárodným normalizátorom je nevyhnutným predpokladom, ktorý im umožňuje pôsobiť v konkrétnej oblasti a / alebo krajine.

„Od prvého založenia našej spoločnosti bola udržateľnosť súčasťou našich základných hodnôt a základným prvkom našej vízie,“ tvrdí prof. Axel Stepken, predseda predstavenstva spoločnosti TÜV SÜD AG. „Rovnako ako náš záväzok k cieľom OSN v oblasti udržateľného rozvoja, už viac ako 150 rokov nepretržite pokračujeme v našej misii ochrany ľudí, životného prostredia a aktív pred technologickými rizikami. Rozsiahle služby poskytované odborníkmi z TÜV SÜD podporujú rozvoj energeticky efektívnych udržateľných budov, pokrok v oblasti obnoviteľných energií a vodíkových technológií a navrhovanie udržateľných riešení v doprave a infraštruktúre.

„Poskytovaním inovatívnych prístupov a služieb významne prispievame k ďalšiemu znižovaniu uhlíkových emisií v rôznych oblastiach a priemyselných odvetviach,“ vysvetľuje Stepken. „Napríklad náš nový proces VERIsteel stanovuje informačný základ pre porovnanie uhlíkových emisií pri výrobe ocele a budovanie potrebnej transparentnosti pre dekarbonizáciu v oceliarskom priemysle.“

Najmä v oblastiach, kde je technický pokrok mimoriadne rýchly alebo sa pridávajú nové požiadavky, TÜV SÜD postupuje smerom k vývoju interných riešení a služieb, ktoré dopĺňajú existujúce normy alebo premosťujú oneskorenia, kým nebudú požiadavky plne harmonizované. Jedným z príkladov je hodnotenie udržateľnosti výroby batériových článkov na základe SDG OSN. Hodnotenie zahŕňa celú dĺžku dodávateľského reťazca od dodávky a výroby surovín až po výrobu, recykláciu a konečnú likvidáciu batériových článkov.

Certifikáty systému manažérstva  TÜV SÜD navyše podporujú spoločnosti a organizácie, ktoré sa snažia dosiahnuť zhodu s požiadavkami zákonov a noriem, optimalizovať procesy a neustále zlepšovať ich výkonnosť. Systém energetického manažérstva s certifikáciou ISO 50001 môže nielen znížiť spotrebu energie, ale platí aj pre iné ciele trvalo udržateľného rozvoja: číslo 7 (dostupná a čistá energia), číslo 11 (udržateľné mestá a komunity), číslo 12 (zodpovedná spotreba a výroba) a číslo 13 (Klimatické opatrenia).

TÜV SÜD spojila všetky služby súvisiace s udržateľnosťou a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN na webovej stránke: https://www.tuvsud.com/en/services/sustainability.

Viac informácií o Svetovom dni akreditácie nájdete na webovej stránke ILAC na adrese: https://ilac.org/news-and-events/world-accreditation-day-2021/

Stiahnuť tlačovú správu v angličtine

Kontakt: Dr Thomas Oberst

Získajte viac

Vybrať lokalitu