Vodíkové stanice

Tlač a médiá

17. február 2021

Rekordný počet novootvorených vodíkových staníc v roku 2020

V roku 2020 bolo vo svete sprevádzkovaných 107 vodíkových čerpacích staníc, čo je viac ako v ktorýchkoľvek predchádzajúcich rokoch. 29 nových vodíkových staníc bolo otvorených v Európe, 72 v Ázii a 6 v Severnej Amerike. Ide o výsledok 13. výročného hodnotenia H2stations.org, informačných služieb spoločnosti Ludwig-Bolkow-Systemtechnik (LBST). Obzvlášť dynamická expanzia je zjavná v štyroch krajinách: Nemecko rozšírilo svoju sieť o 14 vodíkových staníc, Čína o 18, Kórea o 26 a Japonsko o 28.

ts-pr-world-hydrogen21Ku koncu roka 2020 bolo po celom svete v prevádzke 553 vodíkových čerpacích staníc. V prvých týždňoch tohto roka pribudlo 7 staníc a už existujú konkrétne plány pre umiestnenie ďalších 225 vodíkových čerpacích staníc.

Európa mala na konci minulého roka 200 vodíkových staníc, z ktorých 100 je umiestnených v Nemecku. Druhé miesto si v Európe doteraz drží Francúzsko s 34 prevádzkovanými stanicami a vzhľadom k plánovaným 38 vodíkovým staniciam vykazuje najsilnejší súčasný rast v rámci celej Európy. Zatiaľ čo ostatné európske krajiny sú zamerané na verejne dostupné čerpacie stanice pre osobné vozidlá, väčšina francúzskych staníc je určená pre autobusy a vozové parky s dodávkovými vozidlami. Výrazný rast sa prejavil aj v Holandsku, kde počet plánovaných staníc vzrástol na 23. Vo Švajčiarsku bola nedávno, v súlade s plánmi, sprevádzkovaná deviata čerpacia stanica.

 

ts-pr-europe-hydrogen21
V Ázii bolo na konci roka 2020 celkom 275 vodíkových staníc, z toho 142 v Japonsku a 60 v Kórei. 69 čínskych vodíkových staníc vedených v databáze obsluhuje takmer výhradne autobusy alebo nákladné vozidlá.

Väčšina zo 75 vodíkových staníc Severnej Ameriky dosiaľ náleží Kalifornii, kde je v prevádzke 49 staníc. V roku 2020 vznikli ďalšie 4 nové čerpacie stanice a počet určených plánovaných staníc výrazne vzrástol na 43.

Prvýkrát, aspoň geograficky, sa v štatistikách objavuje Afrika, a to vďaka plánom na postavenie vodíkovej stanice na ostrove Tenerife.

Interaktívne mapy lokalít a jednotlivé hodnotenia

Webová stránka H2stations.org (www.H2stations.org) používa interaktívne mapy, ktoré uvádzajú všetky vodíkové čerpacie stanice po celom svete s rozdelením na stanice v prevádzke, plánované alebo už uzatvorené vrátane súhrnu nedávnych zmien. H2stations.org je unikátny aj tým, že spoločne s informáciami o už uzavretých staniciach ponúka prehľad celej histórie vývoja vodíkovej infraštruktúry. Rozsah informácií dopĺňajú štatistiky vývoja tejto infraštruktúry.

Webová stránka čerpá z rozsiahlej databázy, ktorá je vedená a priebežne aktualizovaná od roku 2005, kedy sú doplňované nové stanice a tiež množstvo ďalších informácií o už fungujúcich prevádzkach. Celkovo obsahuje detailné informácie zatiaľ o viac ako 1 300 čerpacích staniciach po celom svete. "Aj napriek rastúcej náročnosti údržby poskytujeme aj naďalej základné informácie bezplatne na nekomerčné účely," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti LBST Uwe Albrecht. "Komerčným užívateľom ponúkame možnosť licencie k týmto dátam vrátane ďalších detailných informácií, pravidelných správ o novom vývoji, nových technológiách a trhoch a vrátane analýz vykonávaných na zákazku."

Ludwig-Bolkow-Systemtechnik GmbH, pridružená spoločnosť organizácie TÜV SÜD AG, je medzinárodná odborná poradenská spoločnosť v oblasti udržateľnej energie a mobility. Spoločnosť vďaka svojej odbornosti, ktorá zbližuje technológie, trhy a politiku, podporuje medzinárodnú klientelu z priemyselných odvetví aj politiky v otázkach týkajúcich sa technológií, trhov, stratégií a udržateľnosti. Veľké medzinárodné spoločnosti dôverujú spoľahlivým úsudkom LBST ohľadne nového vývoja a inovácií v sektore energetiky a mobility a oceňujú jej všestranné kompetencie, najmä vo využití vodíka. Základy rozsiahlej odbornosti spoločnosti LBST, budované už viac ako tridsať rokov, sú neustále doplňované ďalšími skúsenosťami multidisciplinárneho tímu renomovaných odborníkov. Ďalšie informácie nájdete na: www.lbst.de

Stiahnuť tlačovú správu v angličtine

Stiahnuť vizuál - svet

Stiahnuť vizuál - Ázia

Stiahnuť vizuál - Severná Amerika

Stiahnuť vizuál - Európa

Stiahnuť vizuál - Európa H2Highway

Stiahnuť vizuál - Nemecko

Kontakt pre médiá: Dr Thomas Oberst

Získajte viac

Vybrať lokalitu