Vyhlásili sme výnimočné firmy 2020

Do projektu Výnimočná firma 2020, ktorú organizuje TÜV SÜD Slovakia, sa mohli zapojiť firmy a organizácie zapojiť od februára 2020 do konca mája 2020. Presne 72 firiem v tomto roku zabojovalo o prestížne ocenenie výnimočnosti za presadzovanie kvality, inovatívnosti a spoločenskej zodpovednosti. Práve tento ročník bol unikátny kvôli tomu, že nastala výnimočná situácia spojená s Covid-19 a mnohé z firiem riešili zmeny vo fungovaní. To motivovalo našu odbornú porotu sa pozrieť aj na fungovanie firiem počas pandémie. Počas vyhodnotenia zapojených firiem v projekte Výnimočná firma 2020, prihliadala odborná porota aj na schopnosti firiem adaptovať sa počas takejto situácie.

Vo Vlkanovej v okrese Banská Bystrica vznikajú vo firme Gevorkyan inovatívne myšlienky na dennej báze. Zakladateľ spoločnosti Artur Gevorkyan má totiž dar na inovácie a nebolo inak ani keď štát vyhlásil výnimočnú situáciu a všade chýbali respirátory. Nápady však treba pretaviť na činy a v tom mu boli nápomocní zamestnanci firmy, ktorí za krátky čas pomohli s vývojom a nastavením výroby unikátnych respirátorových masiek. Okrem toho, že ich teraz používajú desaťtisíce ľudí po svete, spoločnosť rozdala stovky respirátorov v osadách, či sociálne znevýhodneným rodinám. Práve za ich rýchle nasadenie a inovovanie výroby si spoločnosť Gevorkyan vyslúžila titul Výnimočná firma 2020.

Bezpečnosť ľudí a ochrana ľudského života rezonoval aj pri druhej ocenenej firme – Spoločnosti Lumaco Innovations. Tá prišla s unikátnym riešením predného brzdového svetla, ktoré v jednoduchosti indikuje napríklad chodcom stojacim na prechode, že prichádzajúce auto brzdí. Táto inovácia pomáha nie len chrániť ľudský život, ale aj napomáha k plynulosti premávky. Plošné testovanie predného brzdového svetla plánuje uskutočniť Lumaco Innovations v hlavnom meste Slovenska. Následne sa očakáva expanzia do celého sveta.

Medzinárodné pôsobenie organizácie si uvedomujú aj v spoločnosti MicroStep-MIS, ktorá tento rok dosiahla najvyššie hodnotenie odbornej poroty, zloženej z audítorov TÜV SÜD Slovakia a získala ocenenie výnimočnosti za presadzovanie kvality. V MicroStep-MIS vedia, že trvalý úspech sa dosahuje, ak organizácia priťahuje a zachováva dôveru zákazníkov a iných zainteresovaných strán. Nakoniec každý aspekt interakcie so zákazníkmi poskytuje možnosť vytvoriť pre zákazníka väčšiu hodnotu. Pochopenie súčasných a budúcich potrieb zákazníka a iných zainteresovaných strán prispieva k trvalému úspechu organizácie.
Konkrétny príklad môže byť v prípade, že zákazník prejaví nespokojnosť, prípadne požiadavku na zmenu/úpravu, dôjde k hodnoteniu zodpovednými zamestnancami, ktorí majú právo sa vyjadriť, či je požiadavku možné zapracovať. Presne takto pristupujú k svojim projektom na sledovanie počasia, ktoré si našlo uplatnenie aj v ďalekom Ománe.

Projekt Výnimočná firma už po tretí krát ohodnotil firmy, ktoré svojou výnimočnosťou vedia inšpirovať verejnosť a stávajú sa tak inšpiratívnymi lídrami na trhu.

Viac informácií o projekte získate na www.vynimocnafirma.sk

Získajte viac

Vybrať lokalitu