Výstava "V tónoch palety" od Petra Hargaša

TÜV SÜD Gallery

TÜV SÜD Gallery

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia a ag. Amymon predstavujú výstavu "V tónoch palety" výtvarníka Petra Hargaša (SK).

Kurátorka: Ľudmila Pašková
Miesto: TÜV SÜD Gallery, Jašíkova 6, Bratislava
Termín: od 1.12.2020 do 12.1.2021
Peter Hargaš (SK)

Pochádza z Bratislavy, kde žije aj tvorí. Pod vedením PhDr. Ľuboslava Mozu absolvoval štúdium „Dejiny výtvarného umenia“ na UTV UK v Bratislave. Uprednostňuje techniku oleja, akrylu a ich kombinácie. Technika maľby a maliarsky rukopis spolu s výraznou silou obrazov možno charakterizovať ako spontánny až expresívny realizmus s prvkami abstrakcie. Venuje sa aj ilustrátorským aktivitám, vytvoril poštovú známku a v poslednej dobe tvoril litografie. Zúčastnil sa viacerých výtvarných súťaží a umeleckých projektov. Získal viaceré domáce aj zahraničné ocenenia. Tvorivé aktivity viedli maliara k viacerým individuálnym a spoločným výstavám na Slovensku aj v zahraničí.

+421 903 231 131 | [email protected] |  www.peterhargas.sk

Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY

www.amymon.sk

Vystava obrazov Peter Hargas 

­­­­­­

Získajte viac

Vybrať lokalitu