ÚVO získal Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016 od TÜV SÜD Slovakia

UVO ISO 9001Bratislava 8. júla (TASR) - Dňa 8. júla 2020 predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") Miroslav Hlivák prevzal Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016.

"Od nástupu do funkcie sa usilujem skvalitňovať činnosť úradu a jeho procesy, výsledkom ktorých je vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní. Preto som systém práce na ÚVO nechal podrobiť odborníkom, ktorí ho hodnotili a dali nám spätnú väzbu a odporúčania na ďalšie skvalitnenie práce v rámci certifikačnej normy. Keďže sme kontrolný orgán, považujem za dôležité, aby kolegovia mali jasne zadefinované procesy, ktoré vedú k ich trvalému skvalitňovaniu a zvyšovaniu spokojnosti občanov. Na ÚVO sa pozerám optikou človeka, ktorý prišiel zo súkromného sektora, a ktorý je presvedčený o tom, že musíme modernizovať a zefektívňovať činnosť štátnej správy," hovorí Miroslav Hlivák.

Predseda úradu prevzal certifikát, ktorý deklaruje zadefinované procesy aj v rámci pro-klientskeho prístupu úradu, od riaditeľa divízie Management Services v TÜV SÜD Slovakia, pána Branislava Chmela. "Úrad pre verejné obstarávanie získal systém, ktorým sa môže na jednej strane prezentovať pri svojich zákazníkoch, sú tu nastavené pravidlá, procesy a ukazovatele, na základe ktorých sa tieto procesy môžu merať a na druhej strane, zákazníci sa môžu podľa tohto systému orientovať, ako postupovať v rôznych situáciách, ktoré s úradom potrebujú riešiť."

Úrad začal so zavádzaním systému manažérstva kvality (ďalej len "SMK") v auguste 2019. Dňa 22. júna 2020 sa na Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") uskutočnil certifikačný audit STN EN ISO 9001:2016, ktorého cieľom bolo stanoviť zhody SMK úradu s požiadavkami normy. Hodnotila sa schopnosť SMK zaistiť, že úrad spĺňa platné zákonné, právne a zmluvné požiadavky a preskúmala sa efektivita SMK na zabezpečenie priebežného plnenia cieľov stanovených úradom. ÚVO daný audit úspešne absolvoval a stal sa držiteľom Certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016.

Implementácia systému manažérstva kvality a certifikácia sa zrealizovali v rámci národnému projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom národného projektu je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to "Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy". Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo pani Katarína Surmíková Tatranská hovorí: "Aj orgány štátnej správy sa snažia pracovať na svojej kvalite, aby kvalitu preniesli k občanovi. Po certifikácii sa netreba uspokojiť s tým, že organizácia získala certifikát, ale ISO norma núti organizácie stále pracovať a zlepšovať sa, to je pointa fungovania štátnej správy."


Zdroj: TASR

Získajte viac

Vybrať lokalitu