Vulnerability Testing

TÜV SÜD a Siemens vytvorili spoluprácu, aby posilnili kybernetickú bezpečnosť v energetickom sektore

TÜV SÜD Journal

TÜV SÜD Journal

V rámci partnerstva TÜV SÜD ponúkne digitálne hodnotenia, ktoré Siemens začlení do celého životného cyklu správy kybernetických aktív. Digitálne hodnotenie priemyselných riadiacich systémov tak v sektore ropy a plynu, ako aj v sektore výroby energie (bez jadrových aplikácií) budú agnostické, čo znamená, že nebudú obmedzené na technológie vyrábané a dodávané spoločnosťou Siemens.

Kritická infraštruktúra v energetickom sektore je aj naďalej hlavným cieľom hackerov. Toto prostredie nových rizík s rekordným počtom udalostí tesne zmareného narušenia bezpečnosti v prevádzkach po celom svete predstavuje značný potenciál pre narušenie bezpečnosti osôb, procesov, zariadení a produktov. Kybernetické hrozby pre životné prostredie, financie a dodávateľský reťazec ohrozujú celú globálnu ekonomiku. V tomto prostredí založenom na IoT (Internet of Things = internet vecí), v ktorom je pripojených stále viac energetických systémov zabezpečujúcich konsolidáciu, vizualizáciu a hodnotenie dát, existuje zvýšená potreba dôvery v digitálnej bezpečnosť a zabezpečenie.

Prečo je dôležitá digitálna bezpečnosť?

Ku kybernetickým útokom dochádza častejšie. Rozšírená konektivita zväčšuje oblasť vystavenú hrozbám v energetických systémoch od malwaru Shamoon cez Industroyer po ransomware WannaCry. Potreba holistického riešenia kybernetickej bezpečnosti by tak mala zámerne zahŕňať istú pružnosť.

"Využitie odborných skúseností TÜV SÜD v oblasti bezpečnosti a vplyvu spoločnosti Siemens v digitálnom zabezpečení definuje to, ako energetické spoločnosti budú riešiť svoje stále sa zväčšujúce výzvy týkajúce sa fyzickej a digitálnej bezpečnosti," hovorí John Tesoro, prezident a generálny riaditeľ TÜV SÜD North America. "TÜV SÜD má dlhú históriu v rozvíjaní inovácií a stojí teraz na čele testovania, kontrol a certifikácie kybernetickej bezpečnosti. Úloha TÜV SÜD je stále spojená s nestranným posúdením a certifikáciou," dopĺňa Tesoro

"Ide o znižovanie rizík," hovorí Leo Simon, viceprezident a globálny riaditeľ pre priemyselnú kybernetickú a digitálne bezpečnosť v spoločnosti Siemens. "Spoločne redefinujeme prístup, ktorý povedie k obmedzovaniu rastúcich rizík v digitálnom svete, čo zníži riziko aj vo fyzickom svete," prezrádza Simon.

Popri tejto aktivity obe spoločnosti tiež podporujú "Chartu dôvery". Ako členovia tejto iniciatívy v oblasti globálnej kybernetickej bezpečnosti sú spoločnosti Siemens a TÜV SÜD odhodlané zaisťovať bezpečnosť digitálneho sveta. "Charta dôvery", ktorá má 16 členov, sa usiluje o záväzné pravidlá a štandardy pre budovanie dôvery v kybernetickú bezpečnosť a ďalší vývoj digitalizácie. Charta vymedzuje 10 oblastí opatrení týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti, v ktorých sa musí stať aktívnymi vlády aj súkromný sektor.


Získajte viac

Vybrať lokalitu