Prvá advokátska kancelária s protikorupčným certifikátom je zo Slovenska

TÜV SÜD Journal

TÜV SÜD Journal

Korupcia je podľa Indexu globálnej konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra najproblematickejším faktorom pre podnikanie na Slovensku. Transparency International vo svojom poslednom rebríčku uvádza, že ak vývoj v európskych krajinách bude pokračovať a Slovensko v boji proti korupcii stagnovať, prepadne sa zakrátko medzi štyri najskorumpovanejšie krajiny EÚ.


"Norma ISO 37001 špecifikuje požiadavky a ponúka usmernenia, ktoré môžu zabrániť korupčným situáciám v organizáciách. Je základom, na ktorom môžu firmy a verejné inštitúcie stavať. Je nám preto cťou odovzdať protikorupčný certifikát advokátskej kancelárii Nechala&Co., ktorá je skvele pripravená na boj proti korupcii," prezradil Ing. Branislav Chmel, vedúci certifikačného orgánu TÜV SÜD Slovakia.

Čím sa zaoberá ISO 37001?

ISO 37001 sa zaoberá úplatkárstvom vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore, úplatkárstvom celých organizácií či jednotlivých zamestnancov a obchodných partnerov, priamym a nepriamym úplatkárstvom cez tretie strany.

Zavedenie systému má spoločnostiam pomôcť predchádzať, odhaľovať a reagovať na podplácanie a dodržiavať zákony proti korupcii a jej dobrovoľné záväzky. Najdôležitejším prvkom normy je určite zavedenie správneho mechanizmu pre hodnotenie rizík úplatkárstva a implementácia riadiacich prvkov proti úplatkárstvu do organizácie spoločnosti.

Ako sa môžu firmy chrániť?

Ochranou voči korupcii je vždy účinná prevencia. Najnovšie poznatky sumarizuje práve nová proti-úplatkárska ISO norma 37001. Norma poskytuje prehľadný návod aktivít, ktoré je potrebné realizovať pri budovaní etického prostredia v spoločnosti, aby ju manažment vedel ochrániť pred individuálnymi zlyhaniami zamestnancov.

Zavedené a funkčné prevenčné mechanizmy môžu zároveň slúžiť ako liberačný dôvod v prípade trestného konania, teda napríklad ako dôvod na zníženie trestu.

Za veľmi účinný nástroj boja proti korupcii vo firme je zavedenie systému oznamovania nekalých praktík – tzv. whistleblowing. Nápomocné sú aj etické kódexy a školenia zamestnancov.


Získajte viac

Vybrať lokalitu