Rast TÜV SÜD naďalej pokračuje: príjmy presahujú 2,4 miliardy eur

  • Investície do budúcnosti: na testovaciu infraštruktúru a digitalizáciu sa vynaložilo 123 mil. eur
  • Nové rekordy: príjmy vo výške 2,427 mld. eur, zisk 216,7 mil. eur (upravený zisk EBIT)
  • Rastové trhy: digitalizácia - kybernetická bezpečnosť - autonómne riadenie

Praha / Mníchov. Intenzívny záujem spoločnosti TÜV SÜD o ľudí, životné prostredie a technologický pokrok trvá už od roku 1866. V roku 2017 dosiahol koncern s celosvetovou pôsobnosťou v poskytovaní služieb rekordné príjmy a zisky. Medziročné príjmy sa zvýšili o zhruba 3,6% na 2,427 mld. eur a výnosy a zisk pred úrokmi a zdanením (upravený EBIT) vzrástli o viac ako 7,4% na hodnotu 216,7 mil. eur. V spoločnosti TÜV SÜD je celosvetovo zamestnaných viac ako 24 000 zamestnancov - takmer polovica z nich pritom pôsobí mimo územia Nemecka.


TÜV SÜD má za sebou niekoľko rokov sústavného rastu, ktorého motorom je ďalší rozvoj služieb a neustále rozširovanie siete odborníkov a laboratórií tejto spoločnosti.


V roku 2017 vynaložil tento poskytovateľ služieb na medzinárodnej úrovni zhruba 123 mil. eur na expanziu svojej skúšobnej infraštruktúry, rozvoj služieb a obchodných modelov na poli digitalizácie a na internet vecí (Industry 4.0), ale aj na odbornú prípravu svojho personálu pre zabezpečenie digitálne pripravenosti. Dôvera, ktorú do spoločnosť TÜV SÜD vkladajú zákazníci po celom svete, je jedným z hlavných dôvodov schopnosti ďalšieho ziskového rastu podniku v roku 2017 aj napriek náročnej situácii vo svete. "Naše podnikanie ovplyvnili tiež politická neistota, negatívne menové vplyvy a protekcionistické tendencie, čo je významným spôsobom spojené s globálnym obchodovaním a prístupom na celosvetové trhy, ale aj s bezpečnosťou výrobkov, infraštruktúry a procesov," vysvetlil na tlačovej konferencii k výsledkom hospodárenia v Mníchove predseda predstavenstva TÜV SÜD AG Prof. Dr. Ing. Axel Stepken. Napriek tejto zložitej situácii dosiahol medzinárodný poskytovateľ odborných riešení v roku 2017 zvýšenie svojich príjmov na 2,427 mld. eur a tiež zvýšenie upraveného zisku EBIT na 217 mil. eur a dosiahol tak na novú rekordnú úroveň. Spoločnosť vygenerovala 42% svojich príjmov od zákazníkov mimo územia Nemecka.
 

Rozsiahly úspech

Podľa hlavného ekonóma TÜV SÜD AG Dr. Matthiasa J. Rappa je povzbudzujúca najmä skutočnosť, že k úspechom podniku v roku 2017 prispeli všetky prevádzkové jednotky: "Segment MOBILITA opätovne dosiahol impozantný rast príjmov presahujúci 5% na hodnotu 772,4 mil. eur. Segment PRIEMYSEL svoje príjmy mierne zvýšil o 0,3 mil. eur na hodnotu vyše 961 mil. eur. Segment CERTIFIKÁCIA potom aj naďalej úspešne pokračoval v raste, a to o 7,4% na hodnotu 714 mil. Eur." Dr. Rapp poznamenal, že pozitívny vývoj je možné pozorovať aj na divízii Business Assurance, založenej spoločnosťou TÜV SÜD v roku 2017 v rámci segmentu OSVEDČOVANIE s cieľom vyrovnať sa s rastúcim záujmom o nové bezpečnostné opatrenia súvisiace s digitalizáciou. "Skutočnosť, že naše služby v obore kybernetickej bezpečnosti už teraz prispievajú k rastu tejto divízie, je veľmi povzbudzujúca," uviedol hlavný ekonóm a poznamenal, že to vysiela pozitívny signál pre budúci rozvoj v tejto oblasti, ale aj pre celé rýchlo rastúce portfólio služieb spoločnosti na poli digitálnej transformácie.

Najsilnejším regiónom je za finančný rok 2017 z pohľadu príjmov opäť EURÓPA, kam spadá kontinent vrátane Nemecka. Tu príjmy vzrástli o 4,8% na viac ako 1,8 mld. eur. "Náš domáci trh, teda Nemecko, kde sme zaznamenali rast príjmov o 6,5%, priniesol viac ako 1,5 mld. eur," vyhlásil Rapp. "Vzhľadom k nášmu veľkému podielu na trhu a ostrej konkurencii je to vynikajúci výsledok." Rast bol najsilnejší v Severnej a Južnej Amerike, kde príjmy vzrástli o 7,2% na viac ako 220 mil. eur. ÁZIA prispela k výške konsolidovaných príjmov skupiny sumou 380 mil. Eur.

Pri pohľade na súčasné dianie Rapp uviedol: "Rok 2018 sme naštartovali úspešne a som si istý, že masívne tempo rozvoja nášho podnikania udržíme." Rapp ďalej vymenoval najdôležitejšie činitele úspechu spoločnosti, ako napríklad jej medzinárodnú sieť skúšobných laboratórií, rozsiahle spektrum jej služieb (vrátane nových a inovatívnych technológií) aj odbornosť a skúsenosti jej viac ako 24 000 zamestnancov po celom svete.
 

Expanzia globálnej skúšobnej infraštruktúry

V roku 2017 spoločnosť TÜV SÜD aj naďalej intenzívne investovala a vynaložila viac ako 123 mil. eur na svoj ďalší rozvoj. Zamerala sa pritom najmä na expanziu globálnej skúšobnej infraštruktúry, rozvoj nových služieb a obchodných modelov na poli digitalizácie a prípravu svojich pracovných síl na náročné úlohy, ktoré obnášajú digitálne transformácie. V USA spoločnosť investovala celkom deväť miliónov eur do projektov, ktoré zahŕňajú aj výstavbu laboratória na prevratnej technologickej úrovni pre skúšanie elektroniky. V Škótsku začala spoločnosť TÜV SÜD výstavbu centra pre výskum a vývoj zameraného na podmorské potrubia, kde bude v nasledujúcich rokoch nutné vynaložiť kapitálové výdavky prekračujúce 10 mil. eur. "Budeme sústavne pokračovať v modernizácii a rozširovaní našich skúšobných zariadení," oznámil Stepken. Len v Číne má medzinárodný poskytovateľ služieb plány vybudovať v nasledujúcich dvoch rokoch tri nové centrá na akumulátorové technológie. Tieto centrá doplnia existujúcu sieť laboratórií v Nemecku, Kanade, USA a Južnej Kórei. "K tomu všetkému sme zahájili výstavbu nových priestorov v Singapure, kde chceme na jedno miesto dať naše jednotky i skúšobné prevádzky," vyhlásil predseda predstavenstva. Spadá sem aj singapurské stredisko na špičkovej úrovni pre digitálne služby, ktoré sme otvorili pred dvoma rokmi.


Ďalšie investície TÜV SÜD budú smerovať k digitálnym transformáciám existujúcich základných činností a rozvoj nových služieb a obchodných modelov.


"Na čele tohto rozvoja sú dve naše kompetenčné centrá pre digitálne služby v Singapure a Mníchove, ale aj náš právny subjekt Digital Service GmbH založený v roku 2016, ktorého úlohou je iniciovať a stimulovať významné projekty," vysvetlil Stepken. Patrí sem ale aj tzv. Singapurský index pripravenosti na inteligentný priemysel, ktorý TÜV SÜD vyvinula v zastúpení komisie pre ekonomický rozvoj (EDB) tohto mestského štátu. Pre firmy je tento index uplatniteľný na určenie ich aktuálneho stavu z pohľadu prechodu na Industry 4.0 a použitie daného výsledku ako východiskového bodu pre vyvinutie vlastnej stratégie digitálnej transformácie. Ďalšie inovácie TÜV SÜD sa zameriavajú na bezpečnosť dát a kybernetickú bezpečnosť. "Požiadavky na spôsob zlepšenia ochrany dát a kybernetickej bezpečnosti dostávame prakticky zo všetkých odborov," uviedol predseda predstavenstva. "A práve v týchto oblastiach nás čaká masívna expanzia našej odbornosti a služieb." 

Technológie Sealed Cloud a kybernetická bezpečnosť

Pre túto oblasť rozvoja bola míľnikom akvizícia dodávateľa vysoko zabezpečených cloudových riešení, spoločnosti Uniscon GmbH, ktorá prebehla v roku 2017. "Podniknutím tohto kroku uskutočňujeme náš deklarovaný cieľ skúmať nové cesty a vytvárať nové modely podnikania," zdôraznil Stepken. "Vďaka akvizícii Unisconu sme mohli ústrednú pozíciu v digitálnej transformácii zaujať my a zhostiť sa tak úlohy dodávateľa spoľahlivej a zabezpečenej platformy na nakladanie s citlivými dátami." Riešenia Unisconu ponúkajú bezpečné spracovanie dát s tak jedinečnou funkciou, že sa vďaka nej k dátam zákazníka nedostane ani prevádzkovateľ platformy. Záber technológie zvanej Sealed Cloud siaha od analýzy videomonitoringu verejných priestorov až po bezpečné spracovávanie zdravotníckych dát a aplikácie v poisťovníctve alebo v automobilovom priemysle.

Aj keď sú však dáta v rámci Sealed Cloud zabezpečené, je pred kybernetickými útokmi nutné chrániť aj iné aplikácie a prostredia. Aby spoločnosť TÜV SÜD pomáhala podnikovej sfére zvládať tieto riziká ešte lepšie, spojila v minulom roku svoje aktivity a služby v tejto oblasti pod záštitu divízie Business Assurance. "Zamerali sme sa na minimalizáciu rizík a dali sme v rámci tejto divízie dohromady spoľahlivosť organizačných procesov, bezpečnosť technických procesov a bezpečnosť digitálnych procesov. Divízia tiež zaisťuje transfer dôležitých odborných poznatkov v oblastiach, ako je napríklad odborná príprava zamestnancov, "vysvetlil Stepken. Základnou činnosťou divízie sú tzv. Certifikácia bežných systémov riadenia podľa medzinárodných noriem, napr. ISO 9001, ISO 14001 alebo ISO 50001. Divízia okrem toho aj dodáva nové služby v oblastiach, ako je ochrana dát alebo kybernetická bezpečnosť. Medzi príklady patrí pomoc s implementáciou nového všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov nadobúdajúcim platnosť 25. mája 2018 a zavádzajúceho prísne požiadavky pre zaobchádzanie s osobnými údajmi alebo tiež podpora s kybernetickým zabezpečením priemyselných riadiacich systémov, ktoré sleduje a zlepšuje pomocou celej rady nástrojov, medzi ktoré patrí analýza rizík, starostlivosť o bezpečnosť údajov a testy prieniku.  


Téma digitalizácie vládne aj v automobilovom priemysle.


AUTONÓMNE RIADENIE A AUTOMOBILOVÁ PLATFORMA

"Tu sa našimi komplexnými skúsenosťami nazhromaždenými v oblasti homologácie vozidiel a periodických technických kontrol podieľame na významných výskumných a pilotných projektoch," uviedol Stepken. Odborníci TÜV SÜD napríklad nielen napomohli schváleniu prvého autonómne riadeného autobusu v Nemecku, ale spolupracujú aj s Nemeckým výskumným centrom pre umelú inteligenciu (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI) na návrhu otvorenej vývojovej platformy, ktorú by využívali výrobcovia, dodávatelia aj technologické firmy v automobilovom priemysle. V rámci iniciatívy VdTÜV spoločnosť TÜV SÜD ďalej vyvíjala riešenie pre automobilovú platformu zaisťujúc bezpečný a od výrobcu nezávislý prístup k dátam vznikajúcim v rámci moderných palubných systémov vozidiel. "Tieto dáta sú zaujímavé pre najrôznejšie typy aplikácií, medzi ktoré patria aj individuálne intervaly servisu a údržby, ale aj stanovovanie poistného," vysvetlil predseda predstavenstva. Okrem toho ale tiež upozornil, že vývoj trhu týchto služieb by závisel od toho, či budeme schopní úspešne zaistiť bezpečné a nestranné zaobchádzanie s dátami.

Získajte viac

Vybrať lokalitu