Our commitments to sustainability

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Náš záväzok k udržateľnosti

Náš záväzok k udržateľnosti

ZÁVÄZOK PRESADZOVANIA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI

"Spôsob, akým budú žiť zajtrajšie generácie je podmienený činnosťami, ktoré dnes podnikáme, udržateľnosťou nášho súčasného ekonomického smerovania a nášho životného štýlu. Spoločnosť ako je tá naša, musí pamätať na to, že zohráva svoju úlohu pri formovaní budúcnosti.”

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken
 Predseda predstavenstva, TÜV SÜD AG


Trvalo udržateľná a zodpovedná činnosti zameraná na ochranu ľudí a životného prostredia, bola od začiatku jedným z pilierov firemných cieľov spoločnosti TÜV SÜD a od jej založenia pred viac ako150 rokmi slúžila spoločnosti ako hlavný princíp. Od svojho vzniku chránime ľudí, životné prostredie a majetok pred technologickými rizikami a tým podporujeme technický pokrok. Podporujeme a formujeme chod technologických zmien, neustále prispôsobujeme a zosúlaďujeme naše služby s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu pri plnení svojich úloh za každých okolností.  

Thinking Ahead, naša publikácia o udržateľnom rozvoji, poskytuje prehľad našich aktivít v rokoch 2018 a 2019 a poukazuje na to, ako napĺňame našu zodpovednosť v spoločnosti TÜV SÜD a ako proaktívne začleňujeme tieto témy do našich obchodných procesov. Náš spoločenský záväzok sa odráža v iniciatívach našich zamestnancov od prijatia rozmanitosti po osvojenie si postupov ohľaduplných k životnému prostrediu v našej každodennej činnosti. Prostredníctvom týchto aktivít sa zameriavame na zaistenie bezpečného, zabezpečeného a udržateľného globálneho rozvoja spoločnosti a životného prostredia.

One World TÜV SÜD Sustainability Report 2021

Thinking Ahead: Publikácia o udržateľnom rozvoji

Navštíviť stránku
Our social commitment

Záväzok k sociálnej zodpovednosti

Zistiť viac
One World TÜV SÜD Sustainability Report 2021

Thinking Ahead: Publikácia o udržateľnom rozvoji

Navštíviť stránku

Získajte viac

Vybrať lokalitu