UDRŽATEĽNOSŤ: RIADENIE RASTU PRE DOBRO VŠETKÝCH

Naše požiadavky sú nekonečné. Bohužiaľ, o našich zdrojoch sa to povedať nedá. Podľa súčasných prognóz bude svetová populácia do roku 2050 predstavovať číslo 9,6 miliárd. Naša schopnosť uspokojiť potreby zajtrajška je závislá od rozhodnutí, ktoré podnikneme dnes. Práve preto pomáhame podnikom naplnenie ich povinností voči zamestnancom, zákazníkom a životnému prostrediu prostredníctvom vyváženého a udržateľného prístupu. 

Úsilie v oblasti trvalej udržateľnosti vytvára spoločnú hodnotu pre všetky zúčastnené strany tým, že sa zameriava na ekonomické, sociálne a environmentálne problémy, ktoré sa prelínajú s podnikaním. Poznanie rastúceho záujmu spotrebiteľov o udržateľné zdroje a výrobky, umožňuje podnikom získať väčší podiel na trhu a udržať si angažovanosť spotrebiteľov. Zistite viac o našom záväzku k udržateľnosti.

Our commitment to Sustainability

Náš záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju

Zistiť viac
Our Sustainability Services

Naše služby v oblasti udržateľnosti a životného prostredia

Zistiť viac

Získajte viac

Vybrať lokalitu