Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Spracovanie osobných údajov

Účelom tohto oznámenia o ochrane súkromia je informovať vás o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, a na aké účely je spracovávame.

Správca

Správcovia dát v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) sú: spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. (Jašíkova 6, 821 03 Bratislava) a všetky ostatné právne subjekty skupiny TÜV SÜD. Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected].

predmet ochrany osobných údajov

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a ďalšie spoločnosti skupiny TÜV SÜD ("my", "nás", "naše") by vám radi poskytli relevantné informácie ohľadom veľtrhov, seminárov, newsletterov a ďalších propagačných akcií týkajúcich sa našich produktov a služieb ("marketingové informácie").

Spracovanie osobných údajov

Zabezpečujeme, aby sme spracovávali osobné údaje (napr. e-mailová adresa, tel. číslo), ktoré nám poskytujete pri žiadosti o marketingové informácie, výhradne na marketingové účely popísaným v ods. 2 tohto oznámenia o ochrane súkromia. Toto spracovanie prebieha na základe čl. 6 (1) (a) GDPR. Bez týchto osobných údajov, ktoré nám poskytujete za účelom získania marketingových informácií, vám bohužiaľ tieto informácie nemôžeme poskytnúť.

prenos osobných údajov

Za účelom poskytovania marketingových informácií a príslušných zákazníckych otázok využívame externých spracovateľov, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene. Títo spracovatelia sú starostlivo vyberaní a pravidelne auditovaní za účelom kontroly ochrany vašich osobných údajov. Ďalej využívame poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje vlastným menom (napr. k podpore spracovaniu dotazov zákazníkov alebo marketingovej činnosti).

Prenos osobných údajov spracovateľom údajov je v súlade s čl. 28(1) GDPR, alebo prípadne vychádza z nášho oprávneného záujmu o ekonomické a technické výhody spojené s využívaním špecializovaných spracovateľov údajov a skutočnosti, že vaše práva a záujmy spojené s ochranou vašich osobných údajov nemajú prednosť, čl. 6(1)(f) GDPR.

Osobné údaje spracovávame aj v krajinách mimo Európskej únie ( "EÚ"), a to na základe štandardných zmluvných doložiek zverejnených Európskou komisiou. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese [email protected].

Zmazanie osobných údajov

Vaše osobné údaje zmažeme alebo budeme anonymizovať, akonáhle nebudú vyžadované na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo použité v súlade s vyššie uvedenými odsekmi. Pre zistenie ďalších podrobnosti o koncepcii uchovávanie osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese [email protected].

práva dotknutých osôb

V rámci spracovávania vašich osobných údajov máte právo na prístup k svojim spracovávaným osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie a na ich prenosnosť údajov týkajúce sa Vašich osobných údajov. Ďalej máte právo podať sťažnosť u svojho príslušného orgánu dohľadu.

V prípadoch, keď spracovanie vašich osobných údajov vychádza z čl. 6(1)(f) alebo slúži priamo na marketingové účely, máte právo podať námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov.

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa