Ochrana pred výbuchmi - ATEX

Bezpečnostné inžinierstvo v prostredí s potenciálnym nebezpečenstvom výbuchu

Bezpečnostné inžinierstvo v prostredí s potenciálnym nebezpečenstvom výbuchu

Všetky zariadenia a systémy odolné proti výbuchu upravuje v EÚ smernica
ATEX. Zahŕňa všetko, čo sa používa v potenciálne explozívnom prostredí, ako sú bezpečnostné, kontrolné a regulačné zariadenia a ochranné súčasti, zariadenia a systémy.

Ak takéto zariadenia a systémy vyrábate alebo predávate, TÜV SÜD vám dokáže zabezpečiť súlad s príslušnými smernicami ATEX. Vďaka tomu získate oprávnenie používať označenie CE.

Odborníci z TÜV SÜD môžu pomôcť výrobcom v procese klasifikácie ich výrobkov podľa typu zariadenia, kategórie zariadení a ďalších klasifikačných požiadaviek v rámci smernice 94/9/ES, príslušných EN noriem pre elektrické a neelektrické zariadenia a požiadaviek od zákazníkov či výrobcov (napr. zóny) týkajúcich sa smernice 1999/92/ES.

S nami ako vašim partnerom si môžete byť istí, že váš biznis spĺňa každý aspekt smernice ATEX.

Smernica ATEX sa týka nasledujúcich produktov:

 • Vybavenie: stroje, zariadenia, príslušenstvo, ovládacie zariadenia a súčasti.
 • Systémy ochrany: systémy na potlačenie výbuchu a poistné systémy atď.
 • Súčasti: súčasti potrebné pre bezpečnú prevádzku zariadení a ochranných systémov.

Prehľad našich služieb

 • TÜV SÜD dokáže pomôcť výrobcom splniť požiadavky smernice ATEX pre vybavenie, bezpečnostné / kontrolné a regulačné zariadenia, súčasti a ochranné systémy.
 • Odborníci z TÜV SÜD tiež dokážu pomôcť výrobcom v procese klasifikácie ich výrobkov podľa typu zariadenia, kategórie zariadení a ďalších klasifikačných požiadaviek v rámci smernice 94/9/ES, príslušných EN noriem pre elektrické a neelektrické zariadenia a požiadaviek od zákazníkov či výrobcov (napr. zóny) týkajúcich sa smernice 1999/92/ES.
 • Ako príslušný orgán EÚ môže TÜV SÜD a jej partneri vykonať potvrdenie návrhu výrobku a vydať požadované typové schválenie podľa prílohy III alebo jednorazové schválenie podľa prílohy IX smernice 94/9/ES.
 • TÜV SÜD tiež zaistí (pre kategóriu 1 a 2) u požadovaného výrobku a / alebo systému kvality zhodu s prílohou IV, V, VI alebo VII smernice ATEX 94/9/ES.
 • Vďaka aktívnej účasti v medzinárodných výboroch a organizáciách, nášmu internému zabezpečeniu kvality, ale tiež komplexnému odbornému vzdelávaniu sú naši odborníci neustále na technologickej špičke.

prínosy pre vás

 • Získate konkurenčnú výhodu už od fázy návrhu.
 • Pomôžeme vám minimalizovať obchodné riziká a náklady.
 • S TÜV SÜD dostanete certifikát od uznávanej skúšobne potvrdzujúci bezpečnosť vášho stroja alebo zariadenia.
  Máme medzinárodných a miestnych expertov na všetkých kľúčových trhoch po celom svete.

Získajte viac

Vybrať lokalitu