Kontrola po inštalácii detského ihriska

Mať bezpečné ihrisko je hračka

Mať bezpečné ihrisko je hračka

TÜV SÜD Slovakia Vám ponúka vykonanie kontroly po inštalácii a vystavenie inšpekčného certifikátu pre uvedenie detského ihriska do prevádzky po jeho zriadení alebo jeho závažnej zmene.

Detské ihrisko vrátane jeho zariadení a povrchu musia byť kontrolované po inštalácii pred otvorením detského ihriska pre verejné použitie z hľadiska celkovej úrovne bezpečnosti podľa STN EN 1176-7. Kontrolu má vykonať nezávislá odborne spôsobilá osoba

TÜV SÜD Slovakia ako inšpekčný orgán typu A s akreditáciou od SNAS je oprávnená vykonať kontrolu po inštalácii a vydať inšpekčný certifikát pre uvedenie detského ihriska do prevádzky.


Kontakty pre podrobnejšie informácie:

Ing. Daniela Hudecová [email protected] +421902929165

Získajte viac

Vybrať lokalitu