eIDAS

Audit dôveryhodných poskytovateľov podľa eIDAS

Regulácia eIDAS má odstrániť cezhraničné bariéry, umožniť úplné elektronické podania v iných členských štátoch a riešiť bežné obchodné a právne úkony na diaľku

Regulácia eIDAS má odstrániť cezhraničné bariéry, umožniť úplné elektronické podania v iných členských štátoch a riešiť bežné obchodné a právne úkony na diaľku

Ak máme začať využívať online služby vo všetkých členských štátoch Európskej únie, musíme si byť istí, že naša elektronická identita bude ochránená a nikto ju nedokáže zneužiť. Spoločný digitálny trh EÚ je realitou už vyše pol roka, no len málokto dnes tuší, čo vlastne nová eurosmernica eIDAS a adaptačné, respektíve doplňujúce národné zákony zmenili.

Čo je to eIDAS?

Názov eIDAS vznikol zo skratky eID a eSignature, teda elektronická identifikácia a elektronický podpis. Predkladatelia označujú túto európsku reguláciu za prelomovú. Má odstrániť cezhraničné bariéry, umožniť úplné elektronické podania v iných členských štátoch a riešiť bežné obchodné a právne úkony na diaľku.

Čo prináša digitálny trh eú

Nová regulácia Európanom umožňuje  vykonávať bezpečné cezhraničné elektronické transakcie a plne využívať svoje práva v celej EÚ vo vzťahu k verejnej správe, od zápisu na zahraničnej univerzite až po prístup k elektronickým zdravotným záznamom. Rovnako zjednoduší vybavenie potrebných formalít pri zmene pobytu v rámci členských štátov EÚ. Pre spoločnosti nastane zásadná zmena v cezhraničnom podnikaní, predovšetkým v skrátení obchodných procesov. Napríklad v Estónsku trvá založenie spoločnosti s ručením obmedzeným 18 minút. Obchodné spoločnosti sa budú môcť zároveň oveľa ľahšie zúčastňovať na verejných tendroch v iných štátoch EÚ, a to bez nutnosti zaoberať sa akýmikoľvek papierovými dokumentmi.

Komu zveriť svoju digitálnu identitu?

Služby, ktoré zabezpečujú vyhotovovanie, overovanie a validáciu elektronických podpisov a elektronických pečatí nazývame dôveryhodné služby. Ako si vybrať, kto vám ich poskytne? Najvyššiu bezpečnosť podľa nových pravidiel musí zaručiť kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. Súčasní poskytovatelia dôveryhodných služieb získali podľa zákona štatút „kvalifikovaného poskytovateľa“ QTSP (Qualified Trust Service Provider) len dočasne, a to do 1. júla tohto roka. Dovtedy ho musia aj „obhájiť“ podľa nových požiadaviek, inak oň prídu.

Postup získania štatútu kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb:

  • Poskytovateľ dôveryhodných služieb podá žiadosť na Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), že má záujem sa stať QTSP pre konkrétnu dôveryhodnú službu (existuje 9 druhov týchto služieb).
  • Pre každú žiadanú službu už v čase žiadosti musí mať vydaný certifikát zhody, teda musí prejsť auditom, že dokáže zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany.
  • NBÚ posúdi žiadosť a rozhodne.
  • NBÚ oznámi stanovisko žiadateľovi a doplní žiadateľa na Trasted List, teda na dôveryhodný zoznam, ktorý je verejne prístupný.
  • Na základe zverejnenia už môže vystupovať žiadateľ ako QTSP.
  • QTSP má povinnosť okrem iného sa podrobiť reauditu minimálne raz za 24 mesiacov a výsledok zaslať NBÚ.

prečo si vybrať TÜV SÜD?

TÜV SÜD Slovakia zatiaľ ako prvá firma na Slovensku získala akreditáciu na vykonávanie takýchto auditov a vydávanie Certifikátov. To znamená, že aktuálne iba TÜV SÜD Slovakia dokáže poskytovateľom dôveryhodných služieb vykonať audit pred žiadosťou o pridelenie štatútu kvalifikovaného poskytovateľa.


Získajte viac

Vybrať lokalitu