Chemický, ropný a plynárenský priemysel

Chemický, ropný a plynárenský priemysel

Výroba, ktorá zodpovedá normám, je spoľahlivá

Výroba, ktorá zodpovedá normám, je spoľahlivá

Spoločnosti podnikajúce v chemickom, ropnom a plynárenskom sektore sa pohybujú v globálnom prostredí. Ruka v ruke s globálnymi aktivitami ide aj globálna zodpovednosť, ktorú je ale treba vnímať lokálne. Firmy musia spĺňať rozsiahle požiadavky národnej i medzinárodnej legislatívy a nariadenia tohto priemyselného odvetvia. V medzinárodnom meradle tiež rastie tlak v oblastiach ťažby, prepravy aj spracovania na zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie a zvýšenie efektivity. To všetko predstavuje náročné výzvy, na ktoré treba reagovať.

Prečo si vybrať TÜV SÜD 

Odborníci spoločnosti TÜV SÜD majú najaktuálnejšie informácie o bezpečnostných, kvalitatívnych a environmentálnych nárokoch, ktoré sú jednotlivými krajinami alebo medzinárodne kladené na toto priemyselné odvetvie. Pomôžeme Vám, aby ste účinne a efektívne splnili požiadavky týchto nariadení.


Experti TÜV SÜD zaistia, že aj počas vykonávania zmien bude Vaša činnosť neustále zodpovedať normám kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.


V sektore ťažby poskytuje TÜV SÜD špičkovú podporu v otázkach merania prietoku - od jednoduchej kalibrácie prietokomera cez niekoľkofázové vyhodnotenie prietokomera cez systém neistôt merania až po určenie zloženia.

Naši odborníci na prepravu a spracovanie ponúkajú podporu počas celého životného cyklu zariadení - od návrhu až po jeho vyradenie z prevádzky. Naše služby zahŕňajú nezávislú kontrolu, analýzu rizík a návrhy na optimalizáciu, ktoré sú poskytované formou technického dozoru.

Pri spolupráci s TÜV SÜD si môžete byť istí, že Vaša investícia prináša optimálne výsledky. Zaisťujeme vysoko spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, optimalizujeme správu dát, znižujeme počet styčných miest a zabezpečujeme neustálu zhodu technického vybavenia s normami.

Vďaka nášmu komplexnému prístupu optimalizujete efektivitu procesov vo Vašej spoločnosti bezpečne a s ohľadom na životné prostredie.


Dcérske spoločnosti TÜV SÜD v chemickom, ropnom a plynárenskom priemysle:

Získajte viac

Vybrať lokalitu