Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

e-Mobilita - Infraštruktúra

E-mobilita - doprava budúcnosti

Aby mohla byť e-mobilita široko využívaná, je potrebné viac, než len novátorské myslenie. Hlavným faktorom pre prijatie tohto druhu dopravy spotrebiteľovi je dobrá infraštruktúra pre pohodlné a bezpečné dobíjanie elektrických vozidiel. Moderné energetické distribučné siete môžu dodávať elektrinu už teraz. Kľúčom k úspechu je bezpečné a pohodlné dobíjanie, kompatibilné pre všetky vozidlá.

Spoločne s firmami a miestnymi úradmi pomáhame stavať základy infraštruktúry pre dobíjanie elektromobilov po celom svete. Počas minulých desaťročí sme nazbierali veľa skúseností v oblasti testovania a certifikácie konvenčných čerpacích staníc. Nadobudnuté znalosti teraz využívame na to, aby sme pomohli zaviesť globálne bezpečnostné normy v odvetví elektricky poháňaných vozidiel.

Partner s TÜV SÜD 

Naši odborníci poskytujú komplexné služby v oblasti infraštruktúry a systémov dobíjanie elektrických vozidiel - od posúdenia a výberu miesta, cez prvotné testovanie a certifikáciu dobíjacích jednotiek až po kontroly po inštalácii priamo na mieste.

 

Prehľad našich služieb

 • Konzultácie
  • Voľba miesta - poradenstvo pre prevádzkovateľa dobíjacích staníc
  • Poradenstvo v oblasti plnenia medzinárodných nariadení pre výrobcu elektrických dobíjacích staníc
  • Poradenstvo v oblasti interoperability vozidiel a dobíjacích staníc
  • Poradenstvo pre vládne orgány a prevádzkovateľov distribučných sietí v oblasti vplyvu dobíjacích jednotiek na lokálne energetické distribučné siete
 • Skúšky a certifikácia
  • Skúšky dobíjacích staníc a súčiastok:

   • Skúšky elektrickej bezpečnosti
   • Skúšky elektromagnetickej kompatibility
   • Environmentálne testovanie
  • Certifikácia zhody dobíjacej stanice a súčiastok s národnými a medzinárodnými štandardmi (napr. označenie CE alebo UL
 • Inšpekcia
  • Pravidelné inšpekcie dobíjacích staníc
 • Skúšanie a certifikácia súčastí

  Simulácia vonkajších klimatických podmienok

  Nabíjacie jednotky elektromobilov musia byť bezpečné a spoľahlivé za akýchkoľvek podmienok. Všetky ich súčiastky musia byť navrhnuté tak, aby odolali aj najnepriaznivejším vonkajším klimatickým vplyvom. TÜV SÜD dokáže tieto podmienky presne simulovať a s výsledkami testu potom môžete pracovať pri navrhovaní Vašich produktov. Naše služby zahŕňajú:

  • Testovanie vibrácií a nárazu
  • Klimatické testovanie a testovanie slanou vodou
  • Testy založené na triedach ochrany IP

  Elektrická bezpečnosť

  Elektrická bezpečnosť je extrémne dôležitá najmä u zariadení využívajúcich trakčné napätie. Môžete sa spoľahnúť, že naši odborníci vytvoria komplexný testovací plán. Vykonávame typové testovanie, certifikáciu a inšpekciu výroby podľa:

  • IEC 61851-1:2010: Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením - Časť 1: Všeobecné požiadavky
  • EN 61851-22: AC Nabíjacia stanica elektrického vozidla

  Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

  Ako akékoľvek iné elektrické zariadenie, musí aj dobíjacia stanica spĺňať požiadavky elektromagnetickej kompatibility. Zhodu zaistíte testovaním podľa:

  • EN 55014-1 a -2: Elektromagnetické emisie a imunita
  • EN 610000-3-2 a -3: Vplyv na verejné systémy dodávok energie
 • Výber a hodnotenie miesta

  Už po mnoho desaťročí je TÜV SÜD popredným svetovým odborníkom na výber a posudzovanie lokalít pre zriadenie nielen konvenčných čerpacích staníc, ale aj vodíkových staníc, ktoré sú do konvenčných staníc integrované. Využívame naše skúsenosti, aby sme Vám pomohli vybrať vhodné miesto pre elektrickú dobíjaciu stanicu, či už sa jedná o AC, DC alebo induktívne nabíjanie. Preverujeme podmienky lokálnych distribučných sietí a vykonávame simulácia ich výkonu (v prípade väčších inštalácií, tzn. 10 bodov v rade). Potom vydávame dokumenty potvrdzujúce kompatibilitu s distribučnou sieťou pre orgány verejnej správy.

  • Uľahčujeme rokovania s príslušnými úradmi a majiteľmi pozemkov pre potenciálne miesta dobíjacích staníc pre elektrické vozidlá
  • Analyzujeme vplyv dobíjacích jednotiek na lokálne dodávky napätia a vykonávame posúdenie náhradných sietí
  • Analyzujeme toky výkonov, skratového prúdu a selektivitu
  • Pripravujeme koncepciu pre úsporné opatrenia týkajúce sa spoľahlivosti dodávok elektrického prúdu
 • Uvedenie do prevádzky / kontrola počas prevádzky

  Rozšírenie e-mobility závisí od dobrej dostupnosti dobíjacích zariadení. Okrem toho, že sa tieto elektrotechnické zariadenia časom opotrebovávajú, sú vystavené aj nepriaznivým vonkajším podmienkam, či vandalizmu. Pravidelné kontroly sú jediným spôsobom, ako zabezpečiť dobrý stav a bezpečnosť infraštruktúry pre e-mobilitu.

  TÜV SÜD ponúka komplexné bezpečnostné balíky pre prevádzkovateľa dobíjacích staníc. U každého miesta vyhodnocujeme nebezpečenstvá, ktoré by v danej lokalite v súvislosti s e-mobilitou mohli hroziť. Tiež vydávame odporúčania pre minimalizáciu nehôd a časových oneskorení.

 

Prínosy pre vás

 • Nezávislé dôkazy splnenia zákonných požiadaviek
 • Kompatibilita s miestnou elektrickou sieťou
 • Splnenie požiadaviek prevádzkovateľa a legislatívy
 • Minimalizácia rizika

Objaviť

Mobility of the Future
Príbeh

The Future of Mobility

Electrification - Connectivity - Autonomy

Learn more

Zobraziť všetky zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa