Najčastejšie otázky/FAQ

Doklady potrebné ku kontrole originality, možnosti platby a iné.

Doklady potrebné ku kontrole originality, možnosti platby a iné.

Často kladené otázky

 

 • 1. Aké doklady musím priniesť na STK?

  Na technickú kontrolu pravidelnú musíte priniesť originál dokladu vozidla – osvedčenie o evidencii časť II (tieto doklady sú vydávané od 1.6.2010), osvedčenie o evidencii (tieto doklady boli vydávané od 1.3.2005 do 31.5.2010) alebo Technický preukaz vozidla (tieto doklady boli vydávané pred 1.3.2005).

  V prípade, že bol doklad vozidla zadržaný, je potrebné predložiť fotokópiu tohto dokladu spolu s potvrdením o zadržaní a v prípade, že bol doklad vozidla stratený, tak výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru.

  Ak máte vo vozidle dodatočne v rámci prestavby vozidla namontované aj plynové zariadenie ako alternatívny pohon vozidla na LPG, CNG alebo LNG, musíte taktiež priniesť originál protokolu o montáži plynového zariadenia a pri plynových zariadeniach CNG a LNG aj protokol o inšpekcii CNG nádrže (inšpekcia sa vykonáva do 4 rokov po prvej evidencii vozidla a potom pravidelne každé 4 roky) alebo protokol o inšpekcii LNG nádrže (inšpekcia sa vykonáva do 10 rokov po prvej evidencii vozidla a potom pravidelne každých 10 rokov)

  Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby je potrebné predložiť aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

  Čo sa týka dokladov, ktoré musíte priniesť pri ostatných druhoch technických kontrol (administratívne, zvláštne, pri jednotlivom dovoze vozidla zo zahraničia, po prestavbe vozidla...), ich špecifikáciu nájdete vo vyhláške, prípadne neváhajte kontaktovať našu stanicu technickej kontroly na vyššie uvedenom telefónnom čísle alebo emailom, kde Vám náš kvalifikovaný personál ochotne poradí.

 • 2. Na čo nesmiem zabudnúť, keď prídem na kontrolu?

  Uistite sa, že vo vozidle máte aj predpísanú povinnú výbavu:

  • homologizovaný výstražný trojuholník
  • autolekárnička
  • bezpečnostný reflexný odev umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča
  • náhradné (rezervné) koleso, kľúč na matice alebo skrutky kolies a zdvihák, prípadne prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky

  Taktiež odporúčame, aby ste si ešte pred príchodom na technickú kontrolu skontrolovali, či máte funkčné vonkajšie osvetlenie vozidla (stretávacie a diaľkové svetlomety, obrysové svietidlá, svietidlá do hmly, smerové svietidlá a spätné svietidlo), pneumatiky majú dostatočnú hĺbku dezénu (min. 1,6 mm alebo) a čelné sklo neobsahuje praskliny.

 • 3. Prijímate hotovosť a platobné karty?

  Za poskytnuté služby môžete na našich prevádzkach STK a KO platiť v hotovosti a taktiež platobnými kartami.

 • 4. Potrebujem termín stretnutia?

  Termín Vám pomôže vyhnúť sa čakacím dobám a lepšie plánovať. Termín kontroly si môžete dohodnúť telefonicky, emailom alebo využiť náš online formulár. Môžete k nám prísť samozrejme bez objednania.

 • 5. Ako vlastník musím prísť osobne?

  Nie, s vozidlom na technickú a emisnú kontrolu môže prísť ktokoľvek, pričom nemusí mať so sebou písomnú plnú moc od vlastníka vozidla. Dôležité je nezabudnúť si so sebou priniesť potrebné doklady vozidla.

 • 6. Moje vozidlo som dočasne odhlásil z evidencie. Ako vykonať technickú a emisnú kontrolu? Musím vykonať technickú a emisnú kontrolu ešte pred jeho opätovným prihlásením?

  Ak ste Vaše vozidlo dočasne odhlásili z evidencie a odovzdali na príslušnom dopravnom inšpektoráte Policajného zboru doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, nemusíte s takýmto vozidlom absolvovať pravidelnú technickú a emisnú kontrolu, ak platnosť technickej a emisnej kontroly končí počas doby, kedy je Vaše vozidlo dočasne odhlásené z evidencie.

  Pre opätovné prihlásenie vozidla do evidencie nie je na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru potrebné predložiť doklad o vykonaní pravidelnej technickej a emisnej kontroly. Avšak, ak platnosť technickej alebo emisnej kontroly Vášho vozidla skončila v dobe, kedy bolo dočasne odhlásené z evidencie, je potrebné, aby ste technickú a emisnú kontrolu absolvovali najneskôr do 7 dní po opätovnom prihlásení vozidla do evidencie.

  Viacej informácií o podmienkach dočasného odhlásenia vozidla z evidencie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra.

 • 7. Môže sa technická kontrola vykonať v zahraničí, ak je vozidlo evidované na Slovensku?

  Nie. Momentálne legislatívne nastavenie nielen na Slovensku, ale v celej Európe, neumožňuje vykonať technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu mimo krajiny, v ktorej je vozidlo zaevidované. Viac informácií k tejto téme nájdete na webovej stránke Ministerstva dopravy

Získajte viac

Vybrať lokalitu