Bezplatné pripomenutie termínu TK a EK

Nastavte si pripomienku a nechajte sledovanie termínu na nás

Nastavte si pripomienku a nechajte sledovanie termínu na nás

Bezplatné pripomenutie termínu TK a EK

Nastavte si e-mailovú alebo SMS pripomienku termínu TK a EK a my vám mesiac pred vypršaním termínu automaticky pošleme notifikáciu (bezplatná SMS, e-mail). Termín nasledujúcej kontroly si vypočítate podľa intervalu kontrol vášho vozidla. Zadajte do formulára evidenčné číslo vášho vozidla s dátumom platnosti kontroly a ponechajte sledovanie termínu na nás.


  • Termín nasledujúcej TK, resp. EK máte uvedený v dokladoch z predchádzajúcej kontroly (v Osvedčení o TK/EK, protokole o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola, resp. časť B – emisná kontrola ako aj na nálepke na čelnom skle).
  • Pri vozidlách, ktoré ešte neabsolvovali prvú kontrolu, si termín určíte podľa dátumu prvého prihlásenia vozidla do evidencie (v Osvedčení o evidencii vozidla), podľa lehôt platných pre danú kategóriu vozidla (do 4 rokov pre vozidlá kategórie L, M1, N1, O2, T, R a do 1 roka pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, vozidlá taxislužby, autoškôl, sanitky a vozidlá s záchrannej služby s právom prednostnej jazdy).

Získajte viac

Vybrať lokalitu