Správa vozového parku

Správa vozového parku

Spravujte svoj vozový park efektívne

Spravujte svoj vozový park efektívne

Vozový park je nákladný a býva v ňom významný potenciál pre úspory. Ako spoľahlivý, nezávislý a skúsený partner kontroluje TÜV SÜD váš vozový park po celú dobu životnosti - od prevzatia vozidla až po jeho návrat leasingovej spoločnosti a opätovný predaj. Analyzujeme fungovanie správy vozového parku a dokážeme presne určiť oblasti, v ktorých je možné optimalizovať procesy a tak aj znížiť náklady - od prispôsobenia množstva vozidiel až po pravidelnú údržbu.

 

prečo si vybrať TÜV SÜD?

Prostredníctvom systému "GreenFleet" vám pomôžeme reorganizovať správu vozového parku tak, aby bola prívetivejšia k životnému prostrediu.

V súčasnej dobe máme na starosti viac než 100 000 vozidiel z vozových parkov po celej Európe a sme partnerom popredných medzinárodných spoločnosti zaoberajúcich sa správou vozového parku.

prehľad našich služieb

vrátenie vozidiel, re-marketing

  • Vypracovanie posudku pred vrátením vozidla
  • Posudky o miere poškodenia

správa vozového parku

TÜV SÜD má špičkové počítačové nástroje, ktoré sú využívané na implementáciu prísnych procesov a komplexných riadiacich štruktúr do správy vášho vozového parku. Naše služby v oblasti registrácie a administratívy vás navyše odbremenia od časovo náročných a nákladných administratívnych činností, takže sa budete môcť sústrediť na jadro vášho podnikania. Medzi naše služby patrí:

  • Správa kariet pre čerpanie paliva
  • Identifikácia najlepších leasingových obchodných príležitostí
  • Prostredníctvom našej koncepcie Green Fleet ® podporujeme dlhodobé znižovanie nákladov na palivo a minimalizáciu emisií CO2 u celého vozového parku
  • Manažment škôd spoločnosti TÜV SÜD zaisťuje, že škody na vozidlách sú vybavované efektívne
  • Administratívna podpora vrátane upozornenia na termíny

kvalita a procesy

Za bezpečnosť firemných vodičov sú zodpovedné ich zamestnávatelia. Ako správca vozového parku majú povinnosť konať v súlade s mnohými zákonmi a nariadeniami. V TÜV SÜD sme odborníkmi na otázky plnenia legislatívnych noriem a zabezpečujeme, že procesy kvality a bezpečnosti budú týmto nariadeniam zodpovedať. Medzi naše služby patrí:

  • Monitoring pracovného a inšpekčného vybavenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie nariadenia pre prevenciu nehôd
  • Vývoj a poskytovanie školení o bezpečnom konaní a bezpečnosti práce
  • Staráme sa o vykonanie pravidelných technických kontrol a meranie emisií, bezpečnostných testov alebo o schválenie úprav na vozidlách

Získajte viac

Vybrať lokalitu