Zachovanie a obnovenie výroby po pandémii COVID-19 vo výrobnom priemysle

Získajte partnera pre kontrolu všetkých potrebných krokov a hygienických opatrení

Získajte partnera pre kontrolu všetkých potrebných krokov a hygienických opatrení

Spoločnosti vo výrobnom priemysle sú odlišne ovplyvnené súčasnou situáciou. Zatiaľ čo niektorí museli svoju produkciu zvyšovať z dôvodu rastúceho dopytu, iní boli naopak nútení svoju výrobu pozastaviť. Napriek tomu každý čelí rovnakej výzve prispôsobovania svojich operácii novej situácii.

TÜV SÜD je na vašej strane, pokiaľ ide o zavádzanie ochranných opatrení pre vašich zamestnancov a implementáciu oficiálnych požiadaviek a hygienických predpisov. Ako spoľahlivý partner vám ponúkame naše know-how.

výhody využitia našich služieb:

 • Máme dlhoročné skúsenosti oblasti nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality vo výrobnom priemysle a práve v súčasnej situácii vám prinášame adekvátne riešenie.
 • Ponúkame vám naše know how a odborné znalosti príslušných zákonov.

Kontaktujte nás vyplnením formulára a získajte okamžitú pomoc.

 • HYGIENICKÝ AUDIT PO PANDÉMII COVID-19

  Ukážte svojim klientom a nájomcom, že dodržiavate hygienické opatrenia

  Výsledkom absolvovania hygienického auditu v oblasti COVID-19 je vypracovanie správy o dodržiavaní požiadaviek, ktorú potvrdí globálne uznávaná značka TÜV SÜD. Informáciu o hygienickom audite je možné umiestniť na webovú stránku, ako aj na viditeľné miesto na recepcii, v sídle spoločnosti alebo o tom informovať nájomníkov a klientov prostredníctvom internej a externej komunikácie.

  Výhody hygienických auditov v oblasti COVID-19:

  • Podpora pri reštarte vašich činností.
  • Podpora pri správnom plnení vnútroštátnych požiadaviek a medzinárodných smerníc zabezpečujúcich zdravie a bezpečnosť zamestnancov, klientov a tretích strán.
  • Uľahčenie internej a externej komunikácie v oblasti informácií o vysokej úrovni kultúry hygieny a kultúry bezpečnosti v organizácii.
  • Možnosť vykonať spoločný hygienický audit spolu s auditom súladu s požiadavkami medzinárodných noriem a štandardov v oblasti kvality a bezpečnosti.
  • Audity vykonávajú skúsení audítori TÜV SÜD, ktorí poznajú špecifiká odvetvia a právne požiadavky

  Viac informácií o hygienickom audite

 • VZDIALENÝ AUDIT MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  Absolvujte počas výnimočnej situácie audit manažérskych systémov online formou

  Počas výnimočnej situácie je možné vykonávať audity manažérskych systémov aj online formou, ak Vám to podmienky dovoľujú. Váš pravidelný audit prostredníctvom vzdialenou formou prostredníctvom online nástrojov.

  Výhody vzdialeného auditu

  • Váš pravidelný audit nemusíte odkladať, stačí sa s audítorom dohodnúť na online forme
  • Získate aktuálny pohľad na danú situáciu a odporúčanie odborníkov, ktoré Vám pomôžu v podnikaní
  • Vzdialený audit je možné vykonať len počas výnimočnej situácie.

  Prehľad auditov manažérskych systémov

  Vzdialený audit / audit na diaľku

 • VZDIALENÝ AUDIT INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI PODĽA ISO 27001

  Absolvujte počas výnimočnej situácie audit informačnej bezpečnosti online formou

  V posledných mesiacov sa neúmerne zvýšil počet hakerských útokov na slovenské spoločnosti, preto práve teraz nie je rozumné odkladať audit informačnej bezpečnosti. Počas výnimočnej situácie je možné vykonávať audit aj online formou, ak Vám to podmienky dovoľujú. Absolvujete ho vzdialenou formou prostredníctvom online nástrojov.

  Výhody vzdialeného auditu

  • Váš pravidelný audit nemusíte odkladať, stačí sa s audítorom dohodnúť na online forme.
  • Získate aktuálny pohľad a odporúčanie odborníkov, ktoré Vám pomôžu pri nastavení informačnej bezpečnosti.
  • Vzdialený audit je možné vykonať len počas výnimočnej situácie.

  Dohodnite si vykonanie auditu informačnej bezpečnosti 

 • VZDELÁVAJTE SA ONLINE FORMOU

  Absolvujte online vzdelávanie prostredníctvom webinárov v reálnom čase

  Využite čas, kedy sa môžete jednoducho vzdelávať z pohodlia domova, či kancelárie. Vzdelávate sa v reálnom čase s lektorom a kolegami z odvetvia.

  Výhody webinárov

  • Vzdelávate sa od našich odborníkov v reálnom čase prostredníctvom webinárov.
  • Získate aktuálne informácie a vysvetlenie odbornej problematiky.
  • Po absolvovaní skúšobného testu získate certifikát od TÜV SÜD.

  Získajte prehľad o termínoch webinárov

 • ÚRADNÉ SKÚŠKY A POSUDZOVANIE BEZPEČNOSTI TECH. ZARIADENÍ

  Úradné skúšky a posúdenia bezpečnosti technických zariadení vykonávame za prísnych hygienických pravidiel

  Počas výnimočnej situácie dodržiavame prísne hygienické pravidlá tak, aby nemohli byť ohrození ani Vaši zamestnanci ani naši inšpektrori. Takto aj naďalej dokážme poskytovať služby vo vysokej kvalite a bezpečnosti.

  • Výkon úradných skúšok a iných skúšok na vyhradených technických zariadeniach v prevádzke
  • Overovanie odborných vedomostí fyzických osôb pre výkon činností na vyhradených technických zariadeniach v prevádzke
  • Odborné stanoviská v zmysle § 14 ods. 1 písm. d)

  Úradné skúšky a posúdenia bezpečnosti tech. zariadení

 • POSÚDENIE ZHODY

  Posúdenie zhody za prísnych hygienických požiadaviek

  Počas výnimočnej situácie dodržiavame prísne hygienické pravidlá tak, aby nemohli byť ohrození ani Vaši zamestnanci ani naši inšpektori. Takto aj naďalej dokážme poskytovať služby vo vysokej kvalite a bezpečnosti.

  • Tlakové zariadenia
  • Elektrické zariadenia
  • Strojové zariadenia
  • Výťahy
  • Lanové dráhy

  Získajte viac informácii 

Získajte viac

Vybrať lokalitu