Reštart biznisu po pandémii COVID-19 v sektore nehnuteľností

Získajte partnera pre kontrolu všetkých potrebných krokov a hygienických opatrení

Získajte partnera pre kontrolu všetkých potrebných krokov a hygienických opatrení

Súčasná situácia je pre sektor nehnuteľností veľkou výzvou.

Ako nezávislý testovací orgán sme si vedomí zložitých očakávaní, ktorým čelia vaši zákazníci a uvedomujeme si aj zodpovednosť, ktorú nesiete za ochranu zdravia verejnosti. Boj proti Covid-19 vo vašich budovách vyžaduje viac pozornosti a schopnosť konať rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

S našimi odborníkmi získate partnera, ktorý vám poskytne rýchlu a cielenú pomoc založenú na mnohoročnom know-how v oblasti nehnuteľností. Zhodnotíme súčasnú situáciu v nehnuteľnostiach všetkých veľkostí a informujeme vás o prípadných rizikách pomocou posúdenia rizík. Môžete si dať skontrolovať opatrenia zavedené v reakcii na koronavírus Covid-19. TÜV SÜD vám pomôže s oboznámením sa s ochrannými opatreniami in-house.

Výhody využitia našich služieb

 • Začneme odznovu – ale nie od začiatku! TÜV SÜD vás podporí vo všetkých fázach riadenia. Zároveň vám naši odborníci pomôžu práve na miestach, kde ich potrebujete.
 • Ponúkame rýchle riešenie zložitých problémov – naše audity pripravujeme v reálnom čase a tiež radi zodpovieme všetky vaše otázky.
 • Sme nezávislý orgán, ktorý posúdi dodržiavanie hygienických pravidiel vo vašich nehnuteľnostiach.

Kontaktujte nás vyplnením formulára a získajte okamžitú pomoc.

 

 • HYGIENICKÝ AUDIT PO PANDÉMII COVID-19

  Ukážte svojim klientom a nájomcom, že dodržiavate hygienické opatrenia

  Výsledkom absolvovania hygienického auditu v oblasti COVID-19 je vypracovanie správy o dodržiavaní požiadaviek, ktorú potvrdí globálne uznávaná značka TÜV SÜD. Informáciu o hygienickom audite je možné umiestniť na webovú stránku, ako aj na viditeľné miesto na recepcii, v sídle spoločnosti alebo o tom informovať nájomníkov a klientov prostredníctvom internej a externej komunikácie.

  Výhody hygienických auditov v oblasti COVID-19:

  • Podpora pri reštarte vašich činností.
  • Podpora pri správnom plnení vnútroštátnych požiadaviek a medzinárodných smerníc zabezpečujúcich zdravie a bezpečnosť zamestnancov, klientov a tretích strán.
  • Uľahčenie internej a externej komunikácie v oblasti informácií o vysokej úrovni kultúry hygieny a kultúry bezpečnosti v organizácii.
  • Možnosť vykonať spoločný hygienický audit spolu s auditom súladu s požiadavkami medzinárodných noriem a štandardov v oblasti kvality a bezpečnosti.
  • Audity vykonávajú skúsení audítori TÜV SÜD, ktorí poznajú špecifiká odvetvia a právne požiadavky

  Viac informácií o hygienickom audite

 • ODBORNÉ ČINNOSTI V STAVEBNÍCTVE

  Všetky naše odborné činnosti vykonávame za prísnych hygienických pravidiel

  Počas výnimočnej situácie dodržiavame prísne hygienické pravidlá tak, aby nemohli byť ohrození ani vaši zamestnanci ani naši inšpektori. Takto aj naďalej dokážme poskytovať služby vo vysokej kvalite a bezpečnosti.

  Odborné činnosti v stavebníctve

 • CERTIFIKÁKCIA COMPLIANCE MANAŽMENTU PODĽA ISO 19600

  Všetky naše odborné činnosti vykonávame za prísnych hygienických pravidiel

  Otázka dodržiavania právnych predpisov ako funkcie spoločnosti a disciplíny riadenia sa stáva čoraz dôležitejšou a to najmä počas obdobia, kedy firmy a ich zamestnanci pracujú z home office.

  Firemná trestná činnosť predstavuje riziko pre organizácie a podniky, ktoré by sa nemalo podceňovať. Systémy riadenia dodržiavania právnych predpisov podporujú všetky zúčastnené strany, ktoré dodržiavajú zákony. Znižujú pravdepodobnosť porušenia pravidiel na úrovni zamestnancov aj na úrovni riadenia.

  Certifikácia ISO 19600 vašej organizácie alebo vašej spoločnosti je príkladom spravodlivosti v medzinárodnej konkurencii, udržateľne zaisťuje úspech vašej spoločnosti, zvyšuje produktivitu a znižuje riziká zodpovednosti.

  Zistite viac o certifikácii Compliance

Získajte viac

Vybrať lokalitu