maloobchod hygienický audit

Reštart biznisu po pandémii COVID-19 v maloobchode

Získajte partnera pre kontrolu všetkých potrebných krokov a hygienických opatrení

Získajte partnera pre kontrolu všetkých potrebných krokov a hygienických opatrení

Opatrenia pre otvorenie prevádzok, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia

Zabezpečovaním dodávok potravín a tovaru obyvateľom nesiete počas pandémie hlavné bremeno pri udržiavaní sociálnej stability v maloobchodnom sektore. Ako nezávislý certifikačný orgán vám pomôžeme s analýzou riadenia rizík v súvislosti s Covid 19.

Hygiena vo vašom odvetví je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým a súčasné predpisy si vyžadujú vašu neustálu pozornosť a flexibilitu a vykonané hygienické opatrenia musia byť v súlade s nariadením.

V TÜV SÜD sme si vedomí tejto výzvy a radi vám pomôžeme. Naši odborníci posúdia vaše hygienické opatrenia a poukážu na miesta, kde vidia zlepšenia. Taktiež spolupracujeme s vami na budovaní vedomostí týkajúcich sa ochranných opatrení priamo vo vašej spoločnosti a posilňujeme dôveru zamestnancov a zákazníkov.

výhody využitia našich služieb

 • Poznáme vaše požiadavky! TÜV SÜD má dlhoročné skúsenosti v oblasti maloobchodu so spotrebným tovarom. Naši odborníci hovoria vašim jazykom a dobre poznajú špecifiká maloobchodu, od malých obchodov po veľké nákupné centrá.
 • Audity vykonávame v reálnom čase a naši odborníci vám radi zodpovedajú prípadné otázky.
 • Sme najspoľahlivejším partnerom, ktorý vám pomôže s posúdením hygienických predpisov vo vašom podnikaní.

Kontaktujte nás vyplnením formulára a získajte okamžitú pomoc.

 

 • HYGIENICKÝ AUDIT PO PANDÉMII COVID-19

  Ukážte svojim klientom a nájomcom, že dodržiavate hygienické opatrenia

  Výsledkom absolvovania hygienického auditu v oblasti COVID-19 je vypracovanie správy o dodržiavaní požiadaviek, ktorú potvrdí globálne uznávaná značka TÜV SÜD. Informáciu o hygienickom audite je možné umiestniť na webovú stránku, ako aj na viditeľné miesto na recepcii, v sídle spoločnosti alebo o tom informovať nájomníkov a klientov prostredníctvom internej a externej komunikácie.

  Výhody hygienických auditov v oblasti COVID-19:

  • Podpora pri reštarte vašich činností.
  • Podpora pri správnom plnení vnútroštátnych požiadaviek a medzinárodných smerníc zabezpečujúcich zdravie a bezpečnosť zamestnancov, klientov a tretích strán.
  • Uľahčenie internej a externej komunikácie v oblasti informácií o vysokej úrovni kultúry hygieny a kultúry bezpečnosti v organizácii.
  • Možnosť vykonať spoločný hygienický audit spolu s auditom súladu s požiadavkami medzinárodných noriem a štandardov v oblasti kvality a bezpečnosti.
  • Audity vykonávajú skúsení audítori TÜV SÜD, ktorí poznajú špecifiká odvetvia a právne požiadavky

  Viac informácií o hygienickom audite

Získajte viac

Vybrať lokalitu