Znovuotvorenie prevádzok po pandémii Covid-19 v gastre a hoteliérstve

Získajte partnera pre kontrolu všetkých potrebných krokov a hygienických opatrení

Získajte partnera pre kontrolu všetkých potrebných krokov a hygienických opatrení

Pred opätovným otvorením je potrebné si ujasniť niekoľko otázok:

 • Ktoré oblasti sú rozhodujúce pre opätovné otvorenie?
 • Aké organizačné ochranné opatrenia musím podstúpiť?
 • Ako sa vyhnem následkom, ako sú napríklad sankcie a negatívna publicita?

Veľkou výzvou pre hotelierov, majiteľov reštaurácii a potravinárske firmy je ochrana zamestnancov, hostí a zákazníkov a zaistenie dostatočných hygienických opatrení, bezpečnosť prevádzky a zariadení pri postupom otváraní.

Výhody využitia našich služieb

TÜV SÜD, ako nezávislý testovací orgán, vám pomôže s riadením rizík v súvislosti s COVID 19 a vy sa tak môžete sústrediť na svoje podnikanie. Preberieme vaše úlohy súvisiace s koronavírusom, poskytneme vám potrebné znalosti a vytvoríme dôveru v opatrenia, ktoré podniknete medzi zamestnancami a hosťami.

 • Mnohoročné skúsenosti v oblasti pohostinstva a stravovania
 • Rýchla pomoc bez komplikácii od jedného zdroja
 • Zodpovedanie vašich otázok týkajúcich sa predpisov
 • Vykonanie auditu v reálnom čase
Kontaktujte nás vyplnením formulára a získajte okamžitú pomoc.

 

 • HYGIENICKÝ AUDIT PO PANDÉMII COVID-19

  Ukážte svojim klientom a nájomcom, že dodržiavate hygienické opatrenia

  Výsledkom absolvovania hygienického auditu v oblasti COVID-19 je vypracovanie správy o dodržiavaní požiadaviek, ktorú potvrdí globálne uznávaná značka TÜV SÜD. Informáciu o hygienickom audite je možné umiestniť na webovú stránku, ako aj na viditeľné miesto na recepcii, v sídle spoločnosti alebo o tom informovať nájomníkov a klientov prostredníctvom internej a externej komunikácie.

  Výhody hygienických auditov v oblasti COVID-19:

  • Podpora pri reštarte vašich činností.
  • Podpora pri správnom plnení vnútroštátnych požiadaviek a medzinárodných smerníc zabezpečujúcich zdravie a bezpečnosť zamestnancov, klientov a tretích strán.
  • Uľahčenie internej a externej komunikácie v oblasti informácií o vysokej úrovni kultúry hygieny a kultúry bezpečnosti v organizácii.
  • Možnosť vykonať spoločný hygienický audit spolu s auditom súladu s požiadavkami medzinárodných noriem a štandardov v oblasti kvality a bezpečnosti.
  • Audity vykonávajú skúsení audítori TÜV SÜD, ktorí poznajú špecifiká odvetvia a právne požiadavky

  Viac informácií o hygienickom audite

 • VZDIALENÝ AUDIT MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  Absolvujte počas výnimočnej situácie audit manažérskych systémov online formou

  Počas výnimočnej situácie je možné vykonávať audity manažérskych systémov aj online formou, ak Vám to podmienky dovoľujú. Váš pravidelný audit prostredníctvom vzdialenou formou prostredníctvom online nástrojov.

  Výhody vzdialeného auditu

  • Váš pravidelný audit nemusíte odkladať, stačí sa s audítorom dohodnúť na online forme
  • Získate aktuálny pohľad na danú situáciu a odporúčanie odborníkov, ktoré Vám pomôžu v podnikaní
  • Vzdialený audit je možné vykonať len počas výnimočnej situácie.

  Prehľad auditov manažérskych systémov

  Vzdialený audit / audit na diaľku

Získajte viac

Vybrať lokalitu