Slovenské (sm)art city
Podujatie
1 JÚN 2021

SLOVENSKÉ (SM)ART CITY

Konferencia | Techevents

Online 01. jún 2021, od 9:30 - 14:30 hod.

SLOVENSKÉ (SM)ART CITY

Realita kybernetickej bezpečnosti v mestách a obciach - buďme pripravení! 

Diskusie/Case study #praktické ukážky #vzdelávanie #inovácie #financovanie

  • Termín konferencie: utorok, 01.06.2021 | 9:00 - 14:30 hod.
  • Miesto konania: Diskusie vo virtuálnom štúdiu, offline networking podľa aktuálnych covid opatrení


Na tejto online konferencii vystúpi aj náš kolega Ľuboš Kopáček, audítor informačnej a kybernetickej bezpečnosti z TÜV SÜD Slovakia, v panelovej diskusii s témou Riešenia kybernetickej bezpečnosti v inteligentných mestách o 10:45 - 12:15 hod.


AGENDA

1. diskusný panel (9:00-10:30)

Výzvy a hrozby kybernetickej bezpečnosti v inteligentných mestách aj v postpandemickej ére

Aktuálna situácia okolo pandémie akceleruje do značnej miery aj digitalizáciu miest, o ktorej hovoríme už niekoľko rokov. Do praxe sa však dostáva vo väčšom meradle až v dôsledku paniky, ktorá vznikla v kontexte tejto zložitej situácie. Digitálnu transformáciu posúva do reality v značne skrátenom čase. Tu vzniká príležitosť na kybernetické útoky, ktoré môžu ohroziť osobné údaje a systémy zo všetkých oblastí nášho života, čo môže mať ďalekosiahle negatívne dopady, ak jej nebudeme venovať patričnú pozornosť.

Kybernetické útoky budú mať v budúcnosti obrovský ekonomický dopad na štátne inštitúcie a miestne samosprávy. Miestne vládne inštitúcie sa stávajú čoraz ľahším cieľom a bojujú proti vysoko sofistikovaným phishingovým útokom, ktoré predstavujú škodliví hackeri.

Útoky hrozia vo všetkých častiach v rámci komunity vrátane školstva, presadzovania práva, zdravotníctva a veľa ďalších oblastí. Prostredníctvom sociálneho inžinierstva môže jediné kliknutie vystaviť celú databázu citlivých informácií hackerom. Výsledkom toho môžu byť finančné straty vo výške miliónov € spolu s tisíckami neoceniteľných a dôverných záznamov.

Aké kybernetické výzvy nás v budúcnosti čakajú? A aké sú hrozby, ak túto bezpečnosť podceníme?


2. diskusný panel (10:45-12:15)

Riešenia kybernetickej bezpečnosti v inteligentných mestách

Chráňte svoje citlivé údaje, zabezpečte svoje verejné služby a kritickú infraštruktúru pred hackermi – experti z rôznych oblastí vám ukážu, aké riešenia máte k dispozícii.

Kybernetická bezpečnosť je komplexná oblasť, ktorá zahŕňa technológie a procesy určené na ochranu systémov, sietí a údajov pred kybernetickými útokmi. S nárastom „hacktivizmu” čelia vládne inštitúcie a organizácie verejného sektora čoraz zložitejším výzvam, ako zabezpečiť svoje dáta pred kybernetickými útokmi. Títo útočníci sa zamerajú na to, aby akékoľvek slabé miesto vo vašich sytémoch získalo prístup k ďalším kritickým systémom a databázam, a preto je nevyhnutné pravidelne kontrolovať všetky vaše operácie, aby identifikovali všetky spôsoby, ako by vás mohli napadnúť.

Každý z nás si želá modernú, digitalizovanú krajinu, v ktorej namiesto státia v radoch vybavíme všetko z pohodlia domova či kancelárie. Komfort výdobytkov modernej doby si však vyžaduje o to väčšiu ostražitosť.

Ako by mali vyzerať riešenia, ktoré vám pomôžu predísť kybernetickému útoku už v zárodku?  Ako efektívne znížiť riziko kybernetických útokov a chrániť organizácie pred neoprávneným používaním ich systémov, sietí a technológií? Ako majú zamestnanci pracovať s firemnými zariadeniami, aby ste predišli hrozbe, ktorá môže prísť odkiaľkoľvek?


3. diskusný panel (13:00-14:30)

Financovanie inteligentných riešení

S neustálym rastom populácie európskych miest zároveň narastajú aj nové spoločenské, hospodárske či environmentálne problémy. Odpoveď na tieto výzvy sa v posledných rokoch snaží ponúknuť koncept tzv. „Smart cities“, čiže inteligentných miest. Nový prístup si však vyžaduje rozsiahle investície.

Pri hľadaní finančných zdrojov je potrebné opierať sa nielen o prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale aj zdroje z operačných programov fondov Európskeho spoločenstva a Plánu obnovy. Záujmom štátu a jeho organizácií a inštitúcií musí byť vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov aj na kybernetickú bezpečnosť na všetkých úrovniach tak, aby mohli byť naplnené strategické ciele kybernetickej bezpečnosti definované v Národnej stratégii.

Majú slovenské mestá vo svojich rozpočtoch tieto prostriedky a ako by mal pomáhať štát? Ako vytvárať a financovať inteligentné inovatívne riešenia v spolupráci so štátom a samosprávou? Reč bude aj o nových modeloch a spôsoboch financovania rozvojových programov dostupných na Slovensku aj z aktuálnych výziev v kontexte plánu obnovy.

Prednášajúci z TÜV SÜD Slovakia

Registrácia

  • Online registrácia


Získajte viac

Vybrať lokalitu