Konferencia Mobilita na Slovensku

Konferencia: Mobilita na Slovensku

Live stream

Live stream

 

 • Doobedný program

  08:30 - 09:30 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

  09:30 - 10:00 OTVORENIE KONFERENCIE, Jozef Ráž ml., Igor Choma - MD SR + Martin Tichý - TÜV SÜD

  10:00 - 10:30 STRATÉGIE EÚ AKO "VISION ZERO" A "GREEN DEAL" A ICH VPLYV NA TESTOVANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL, Gerhard Müller - CITA

  Náhľad na súčasný stav stratégie “Vision Zero”, jej smerovanie a ako sa členským štátom darí plniť jednotlivé míľniky. Príspevok popisuje kľúčové elementy v konštrukcii vozidiel a ich testovaní, ktoré majú výraznou mierou prispieť k zníženiu úmrtnosti na európskych cestách. Taktiež s ohľadom na dohodu “Green Deal” príspevok načrtá pohľad EÚ na znižovanie emisií výfukových plynov v cestnej doprave.

  10:30 - 11:00 GREEN DEAL, ESG NIEKTORÉ RIEŠENIA V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE NA SLOVENSKU, Alexander Matušek - ZAP SR

  Kritéria, podľa ktorých sa dnes môžu vyrobiť vozidlá sa sprísňujú. Nie sú to len normy kladené na samostatné vozidlo ako napríklad emisná norma EURO 7, ale sprísnenie prichádza aj na stranu výroby. Pri plnení predpisov na vozidlo museli pracovať naši najlepší inžinieri aby vymysleli riešenia. Pri plnení požiadaviek na výrobu však musíme zapojiť do riešenia širšiu komunitu, zamestnancov, subdodávateľov a od štátu potrebujeme dostať podmienky na udržateľnú výrobu. Niekoľko príkladov toho, čo všetko musí riešiť výrobný závod na Slovensku.

  11:00 - 11:30 KLIMATICKÉ POLITIKY V KONTEXTE CESTNEJ DOPRAVY NA SLOVENSKU, Šimon Lacena - MŽP SR, SZKOO

  Klimatické politiky SR a EÚ s cieľom klimatickej neutrality, aktuálny stav a projekcie emisií z cestnej dopravy na Slovensku. Predstavenie nariadení CO2 emisné štandardy pre ľahké úžitkové vozidlá (LDV) a pre ťažké úžitkové vozidlá (HDV); zmeny vyplývajúce z danej legislatívy.

  11:30 - 12:00 SPAĽOVACIE MOTORY VS. ELEKTROMOBILITA, Tomáš Krakovský - KIA SLOVAKIA

  Všeobecný pohľad do budúcnosti automobilového priemyslu s porovnaním vozidiel so spaľovacími motormi oproti elektromobilom. Vznik a vplyv CO2 na planétu a ľudstvo, globálne emisie CO2 podľa ekonomických sektorov so zameraním na dopravu (štatistiky, grafy produkcie CO2 a ohrievania planéty). Výroba a spotreba el. energie s ohľadom na produkciu CO2 u nás a v štátoch EÚ.

  12:00 - 13:30 OBED

Získajte viac

Vybrať lokalitu