Vzdelávanie v TÜV SÜD Akadémii

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

 

KVALIFIKÁCIA PRINÁŠA ROZVOJ Vašej BUDÚCNOSTI

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.


V spoločnosti TÜV SÜD robíme všetko preto, aby ste sa vy a vaši zamestnanci vrátili na trh po pandémii ešte silnejší. Už od júla môžete vzdelávať opäť v našich moderných priestoroch TÜV SÜD Akadémie. Ako vždy je vaše zdravie a bezpečnosť u nás na prvom mieste, preto budú počas kurzov zabezpečené všetky platné hygienické opatrenia. Mnohé z našich školiacich kurzov sú aj naďalej k dispozícii online vo virtuálnych učebniach, webových seminároch a platformách elektronického vzdelávania.

Čo je potrebné pre účasť na prezenčnom kurze?

Riadime si aktuálne platnými epidemickými opatreniami. Podmienkou je prekrytie horných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom pri vstupe do budovy, pri pohybovaní sa po budove, pri návšteve našich priestorov, či pri vstupe do učebne, ako aj pri samotnom absolvovaní kurzu v učebni. Rozostupy medzi sebou sú samozrejmosťou.

Upozorňujeme, že hygienické opatrenia sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej situácie. Pre informácie ohľadom našich kurzov nás neváhajte kontaktovať.

 

VYBERTE SI Z NAŠICH KURZOV A POVÝŠTE VAŠE VEDOMOSTI NA NOVÚ ÚROVEŇ:

Získajte viac

Vybrať lokalitu