Školenia a kurzy pre zamestnancov

Vzdelávanie v TÜV SÜD Akadémii

Zhodnoťte vašu spoločnosť prostredníctvom profesionálneho školenia zamestnancov

Zhodnoťte vašu spoločnosť prostredníctvom profesionálneho školenia zamestnancov

 

KVALIFIKÁCIA PRINÁŠA ROZVOJ Vašej BUDÚCNOSTI

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.


Vyberte si z našich kurzov a povýšte Vaše vedomosti na novú úroveň:

elearning

E-learning

Vzdelávanie e-learningovou formou

Zistiť viac

quality

Kvalita

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, ISO37301, ...

Zistiť viac

safety

Bezpečnosť na pracovisku

BOZP, OPP, OŽP, ISO 45001, SCC

Zistiť viac

infosec

Informačná bezpečnosť

Kurzy v oblasti informačnej bezpečnosti, GDPR, BCMS, ...

Zistiť viac

cybersecurity

Kybernetická bezpečnosť

Kurzy a certifikačné skúšky v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Zistiť viac

ISO 37001

Boj proti korupcii

ISO 37001, Ochrana oznamovateľov, ISO 37301

Zistiť viac

personal

Certifikácia personálu

SCC, NDT, detské ihriská, ATEX, ...

Zistiť viac

energy

Energetika a životné prostredie

ISO 14001, ISO 50001, EMAS

Zistiť viac

automotive

Automotive

IATF 16949, TISAX, FMEA, 5xWHY, APQP, SPC

Zistiť viac

ndt

NDT

Vzdelávacie aktivity v oblasti nedeštruktívneho skúšania.

Zistiť viac

SCC

Školenie SCC

Certifikovaná bezpečnosť dodávateľov.

Zistiť viac

sposobilost

Odborná spôsobilosť

Plynové, tlakové, zdvíhacie a elektrické zariadenia

Zistiť viac

Získajte viac

Vybrať lokalitu