Základy informačnej bezpečnosti

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Základy informačnej bezpečnosti

Tento kurz vám pomôže zorientovať sa v problematike informačnej bezpečnosti (IB). Školenie slúži k pochopeniu dôležitosti riadenia informačnej bezpečnosti, vysvetleniu základných pojmov a  jednotlivých technických nástrojov. Oboznámime vás so súčasnou legislatívou, štandardami v oblasti riadenia IB a rozdielmi medzi jednotlivými štandardami. Naučíme vás rozpoznávať riziká pri komunikácii a pri práci s informačnými technológiami, hlavne s počítačmi, mobilnými zariadeniami a internetom a ako sa správať užívateľsky bezpečne. Ukážeme vám ako si urobiť vlastnú základnú analýzu rizík.


Komu je kurz určený

 • Kurz je určený pre každého, kto sa chce naučiť niečo nové a potrebuje porozumieť základom informačnej bezpečnosti.
 • Je vhodný pre podnikateľov, novo nastupujúcich zamestnancov na pozícii súvisiacej s IB, nových interných audítorov informačnej bezpečnosti a pod.

Požiadavky na účastníka

Účasť na kurze nie je podmienená žiadnymi predchádzajúcimi znalosťami.


CIEĽ KURZU

 • Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom kvalifikované informácie o problematike bezpečnosti informačných technológií, prehľad o najväčších hrozbách, ktorým sú vo svojej každodennej práci s počítačom vystavení, o pôvodcoch týchto hrozieb a naučiť účastníkov, ako im predchádzať a ako riešiť ich následky.
 • Pochopíte, prečo vlastne vznikli štandardy na informačnú bezpečnosť a prečo vznikla požiadavka na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o kybernetickej bezpečnosti. 
 • Tak isto vás naučíme, kde a ako začať, pokiaľ chcete alebo potrebujete riešiť informačnú bezpečnosť vo vašej firme. 

Doklad o absolvovaní školenia

Absolventi školenia získajú na po skončení kurzu potvrdenie o absolvovaní vzdelávania.

 • OBSAH/PROGRAM KURZU
  1. Základné pojmy v oblasti informačnej bezpečnosti
  2. Kybernetický útok a príklady útokov
  3. Základné spôsoby ochrany
  4. Zraniteľnosť, hrozba a incident
  5. Informačné aktíva
  6. Opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti
  7. NIST – americký rámec kybernetickej bezpečnosti
  8. Rada noriem ISO/IEC 2700x
  9. Riadenie kontinuity podnikania ISO 22301
  10. Zákon číslo 69/2018 Z.z. a súvisiace vyhlášky / základ
  11. Analýza rizík
  12. Auditný dotazník
 • ŠKOLITELIA

  Ing. Lucia Mrázková, PhD. - audítorka kybernetickej a informačnej bezpečnosti

 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Štandardná cena kurzu:

  320,00 € bez DPH (384,00 € s DPH) / osoba.
  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia. 272,00 € bez DPH (326,40 € s DPH)
   
  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry, kontaktujte nás e-mailom na [email protected].

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu