Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Právne požiadavky organizácie v oblasti BOZP, OPP a OŽP

Odborné vzdelávanie

Školenie zamerané na objasnenie základných právnych požiadaviek organizácie v oblasti BOZP, OPP a OŽP s cieľom zvýšiť odborné znalosti a kvalifikáciu interných audítorov pre SM BOPZ a EMS.

Komu je kurz určený

Odborníkom a zamestnancom vykonávajúcim činnosť interného audítora SM BOZP a interného audítora EMS (pokiaľ títo nevykonávajú súčasne činnosť bezpečnostného technika a environmentalistu).


ČO VÁM KURZ PRINESIE?

Odborné znalosti z právnych požiadaviek BOZP, OPP a OŽP, ktoré interní audítori využijú pre kvalifikovaný výkon. Zlepšovanie výkonnosti predmetných SM v organizáciách. Výhodou školenia je, že účastníci získajú znalosti právnych požiadaviek bez absolvovania kurzu bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany.

 • PROGRAM ŠKOLENIA

  Objasnenie požiadaviek platnej legislatívy v oblasti BOZP, OPP a OŽP vo forme otázok s usmernením na výklad platnej legislatívy (krátky výklad s uvedením platnej legislatívy).

  Základné požiadavky organizácie v oblasti:

  • bezpečnosti práce – zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP a jeho vykonávacie predpisy
  • ochrany zdravia – zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a jeho vykonávacie predpisy
  • ochrany pred požiarmi – zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacie predpisy
  • ochrany ovzdušia – zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a jeho vykonávajúce predpisy
  • ochrany vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a jeho vykonávacie predpisy
  • odpadového hospodárstva – zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy
 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Cena kurzu: 160,00 € bez DPH (192,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 136,00 € bez DPH (163,20 € s DPH) / osoba.

  EXTRA PONUKA: Ponúkame Vám možnosť absolvovať toto školenie spolu so školením Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018 za zvýhodnenú sumu 350,00 € bez DPH (420,00 € s DPH) / osoba. Cena pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. po uplatnení zľavy 15%: 297,50 € bez DPH (357,00 € s DPH) / osoba. Pre uplatnenie zľavy kontaktujte nás prosím na [email protected]

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

 

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa