Vzdelávanie osôb v oblasti činností na zariadeniach detských ihrísk

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

 

Komu je kurz určený

Odborné vzdelávanie je určené pre osoby:

 • výrobcov, majiteľov detských ihrísk, osoby vykonávajúce údržbu a opravy
 • a pre ostatnú verejnosť, ktorá má záujem dozvedieť sa o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk

CIEĽ KURZU

Cieľom odborného vzdelávania je osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností:

 • v oblasti činností na detských ihriskách
 • v oblasti právnych predpisov a pravidiel platných pre detské ihriská a zariadenia umiestnené na nich na výkon činnosti na týchto zariadeniach
  ako dodržiavať základné bezpečnostno- technické požiadavky na detských ihriskách

KONTAKT

Termíny sa pripravujú. Viac informácii môžete získať na tel.:+421902929165

 • PROGRAM

  Trvanie: 4 dni

  Metodika: Počas vzdelávania je používaná metodika slovnej prednášky, obrazovej prezentácie, uvedenie príkladov z praxe, praktický zácvik.

  Rozsah:

  • všeobecné bezpečnostné požiadavky na zariadenie detského ihriska
  • bezpečnostné požiadavky na hojdačku
  • bezpečnostné požiadavky na šmýkačku
  • bezpečnostné požiadavky na lanovku
  • bezpečnostné požiadavky na kolotoč
  • bezpečnostné požiadavky na kývavé zariadenie
  • bezpečnostné požiadavky na priestorovú sieť
  • bezpečnostné požiadavky na úplne uzavreté zariadenie na hranie
  • požiadavky na povrch tlmiaci náraz
  • požiadavky na bezpečnú inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku zariadenia detského ihriska
  • vplyvy užívania zariadenia detského ihriska a iného príslušenstva detského ihriska, údržby, počasia, vandalizmu a iné vplyvy na bezpečnosť detského ihriska.
 • LEKTOR / MIESTO / DĹŽKA VZDELÁVANIA

  Lektor:
  Ing. Daniela Hudecová
  inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

  Miesto:
  TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

  Dĺžka vzdelávania:
  4 dni

 • PLATOBNÉ PODMIENKY
  Informácie Cena
  Odborné vzdelávanie
  550 eur bez DPH
  Skúška 100 eur bez DPH

   

  Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza na základe vystavenej predfaktúry.

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu