Audítor kybernetickej bezpečnosti

Certifikačná skúška

Certifikačná skúška

Certifikačná Skúška
Audítor kybernetickej bezpečnosti

Odborná skúška pre certifikáciu osôb v oblasti Audítor kybernetickej bezpečnosti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 1 vyhlášky NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora.

Odborná skúška je vykonávaná formou písomného testu obsahujúceho 100 otázok (v časovom rozsahu 150 min) zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných technických noriem o podmienkach výkonu činnosti audítora a o bezpečnostných opatreniach v kybernetickej bezpečnosti (kapitola 3.2 Certifikačnej schémy NBÚ SR).


Požiadavky na účastníka

Znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných technických noriem o podmienkach výkonu činnosti audítora a o bezpečnostných opatreniach v kybernetickej bezpečnosti (kapitola 3.2 Certifikačnej schémy NBÚ SR).


Aké doklady sú Potrebné ku skúške?

Na skúšku je potrebné priniesť nasledujúce doklady:

 • občiansky preukaz (prípadne iný doklad totožnosti),
 • doklady potvrdzujúce splnenie požiadaviek na úroveň vzdelania a prax žiadateľa o certifikáciu osôb v oblasti Audítor kybernetickej bezpečnosti podľa prílohy č. 1, kap. 1. „Všeobecné požiadavky“ vyhlášky  NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora - maturitné vysvedčenie, diplom, životopis s uvedením kontaktu na overiteľnú referenciu, medzinárodný certifikát z oblasti auditu informačných systémov, zoznam vykonaných auditov s uvedením kontaktu na overiteľnú referenciu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • Zaheslované skeny vyššie uvedených dokladov spolu s prihláškou je potrebné poslať najneskôr 17 dní pred termínom skúšky vo formáte .zip na e-mailovú adresu: [email protected]. Heslo pre zásielky poslať na telefónne číslo: +421 903 580 019. Ak sa preskúmaním vašich dokladov potvrdí, že spĺňate predpoklady na výkon činnosti audítora kybernetickej bezpečnosti, zašleme vám na vašu e-mailovú adresu pozvánku na skúšku. 
 • V prípade prezenčnej skúšky je potrebné priniesť na skúšku originály vyššie uvedených dokladov k nahliadnutiu.
 • V prípade skúšky na diaľku platia pokyny uvedené v Pozvánke na skúšku.
 • doklad o zaplatení poplatku za vykonanie odbornej skúšky podľa cenníka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. na účet TÜV SÜD Slovakia číslo účtu IBAN: SK1511110000001092509000, variabilný symbol.

VÝHODY OD TÜV SÜD

skuska-mkb

Radi by sme Vám poskytli výhodu v podobe opravnej skúšky zdarma. Zaplatíte tak len za prvú skúšku a ak sa Vám ju nepodarí úspešne absolvovať, prihlásite sa na opravný termín, ktorý neplatíte. 


PRIHLÁŠKA NA VYKONANIE certifikačnej SKÚŠKY AUDÍTORA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

STIAHNUŤ PRIHLÁŠKU

Vyplnenú a podpísanú prihlášku priložte k registrácii.


Akreditácia

Certifikačný orgán osôb spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je Národným akreditačným orgánom SNAS akreditovaný na certifikáciu osôb v oblasti "Audítor kybernetickej bezpečnosti" podľa ISO/IEC 17024:2012 a Certifikačnej schémy NBÚ - Osvedčenie o akreditácii č. 153/O-012.


Prehľad certifikačného procesu akb

nájdete TU

 

 


ZOZNAM AUDíTOROV KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Auditor kybernetickej bezpecnostiŽiadateľom, ktorí splnili požiadavky certifikačnej schémy NBÚ SR na certifikáciu osôb v oblasti AKB a úspešne absolvovali odbornú skúšku, bol Certifikačným orgánom osôb spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vydaný certifikát Audítora kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac


 • PROGRAM SKÚŠKY

  9:00 - 9:30 hod. – kontrola dokladov na skúšku
  9:30 - 10:00 hod. – informácia o priebehu skúšky/skúšobný poriadok
  10:00 - 12:30 hod. – test
  12:30 - 13:30 hod. – vyhodnotenie testu
  12:30 - 13:30 hod.  obedňajšia prestávka pre kandidáta 
  13:30 - 14:00 hod. – oznámenie výsledkov skúšky  a informácie z COO 

 • MIESTO KONANIA SKÚŠKY

  TÜV SÜD Slovakia s.r.o. , Riaditeľstvo Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

  O spôsobe konania skúšky (prezenčne alebo na diaľku) bude informovať pozvánka na skúšku odoslaná na e-mailovú adresu žiadateľa na základe prijatej a zaregistrovanej prihlášky.

 • CENNÍK

  Prezenčná forma Skúšky:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH 
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 15% 425,00 € 510,00 €
  štandardná cena 500,00 € 600,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

   

  Webinár:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 15% 425,00 € 510,00 €
  štandardná cena 500,00 € 600,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov, ale aj celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.


Všetky služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Získajte viac

Vybrať lokalitu