auditor kybernetickej bezpecnosti

Audítor kybernetickej bezpečnosti

Certifikačná skúška

Certifikačná skúška

Certifikačná Skúška
Audítor kybernetickej bezpečnosti

Odborná skúška pre certifikáciu osôb v oblasti Audítor kybernetickej bezpečnosti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 1 vyhlášky NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora.

Odborná skúška je vykonávaná formou písomného testu obsahujúceho 100 otázok (v časovom rozsahu 150 min) zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných technických noriem o podmienkach výkonu činnosti audítora a o bezpečnostných opatreniach v kybernetickej bezpečnosti (kapitola 3.2 Certifikačnej schémy NBÚ SR).


Požiadavky na účastníka

Znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných technických noriem o podmienkach výkonu činnosti audítora a o bezpečnostných opatreniach v kybernetickej bezpečnosti (kapitola 3.2 Certifikačnej schémy NBÚ SR).


Aké doklady sú Potrebné ku skúške?

Na skúšku je potrebné priniesť nasledujúce doklady:

 • občiansky preukaz (prípadne iný doklad totožnosti),
 • doklady potvrdzujúce splnenie požiadaviek na úroveň vzdelania a prax žiadateľa o certifikáciu osôb v oblasti Audítor kybernetickej bezpečnosti podľa prílohy č. 1, kap. 1. „Všeobecné požiadavky“ vyhlášky  NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora - maturitné vysvedčenie, diplom, životopis s uvedením kontaktu na overiteľnú referenciu, medzinárodný certifikát z oblasti auditu informačných systémov, zoznam vykonaných auditov s uvedením kontaktu na overiteľnú referenciu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • Zaheslované skeny vyššie uvedených dokladov spolu s prihláškou je potrebné poslať najneskôr 17 dní pred termínom skúšky vo formáte .zip na e-mailovú adresu: [email protected]. Heslo pre zásielky poslať na telefónne číslo: +421 903 580 019. Ak sa preskúmaním vašich dokladov potvrdí, že spĺňate predpoklady na výkon činnosti audítora kybernetickej bezpečnosti, zašleme vám na vašu e-mailovú adresu pozvánku na skúšku. 
 • V prípade prezenčnej skúšky je potrebné priniesť na skúšku originály vyššie uvedených dokladov k nahliadnutiu.
 • V prípade skúšky na diaľku platia pokyny uvedené v Pozvánke na skúšku.
 • doklad o zaplatení poplatku za vykonanie odbornej skúšky podľa cenníka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. na účet TÜV SÜD Slovakia číslo účtu IBAN: SK1511110000001092509000, variabilný symbol.

VÝHODY OD TÜV SÜD

skuska-mkb

Radi by sme Vám poskytli výhodu v podobe opravnej skúšky zdarma. Zaplatíte tak len za prvú skúšku a ak sa Vám ju nepodarí úspešne absolvovať, následný zverejnený termín po vykonaní skúšky máte ZADARMO. Ostatné termíny sú spoplatnené podľa aktuálneho platného cenníka. 


PRIHLÁŠKA NA VYKONANIE certifikačnej SKÚŠKY AUDÍTORA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

PRIHLÁŠKA NA SKÚŠKU  PREDĹŽENIE PLATNOSTI CERTIFIKÁTU 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku priložte k registrácii.


Akreditácia

Certifikačný orgán osôb spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je Národným akreditačným orgánom SNAS akreditovaný na certifikáciu osôb v oblasti "Audítor kybernetickej bezpečnosti" podľa ISO/IEC 17024:2012 a Certifikačnej schémy NBÚ - Osvedčenie o akreditácii č. 153/O-012.


Prehľad certifikačného procesu akb

nájdete TU

 

 


ZOZNAM AUDíTOROV KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Auditor kybernetickej bezpecnostiŽiadateľom, ktorí splnili požiadavky certifikačnej schémy NBÚ SR na certifikáciu osôb v oblasti AKB a úspešne absolvovali odbornú skúšku, bol Certifikačným orgánom osôb spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vydaný certifikát Audítora kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac


 • PROGRAM SKÚŠKY

  9:00 - 9:30 hod. – kontrola dokladov na skúšku
  9:30 - 10:00 hod. – informácia o priebehu skúšky/skúšobný poriadok
  10:00 - 12:30 hod. – test
  12:30 - 13:30 hod. – vyhodnotenie testu
  12:30 - 13:30 hod.  obedňajšia prestávka pre kandidáta 
  13:30 - 14:00 hod. – oznámenie výsledkov skúšky  a informácie z COO 

 • MIESTO KONANIA SKÚŠKY

  TÜV SÜD Slovakia s.r.o. , Riaditeľstvo Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

  O spôsobe konania skúšky (prezenčne alebo na diaľku) bude informovať pozvánka na skúšku odoslaná na e-mailovú adresu žiadateľa na základe prijatej a zaregistrovanej prihlášky.

 • CENNÍK

  Prezenčná / online forma Skúšky:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH 
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 10% 540,00 € 648,00 €
  štandardná cena 600,00 € 720,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed(prezenčná forma), záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu pri prezenčnej forme si účastníci zabezpečujú individuálne. 1. opakovanú skúšku u nás neplatíte. (Zaplatíte len za prvú skúšku a ak sa Vám ju nepodarí úspešne absolvovať, následný zverejnený termín po vykonaní skúšky máte ZADARMO. Ostatné termíny sú spoplatnené podľa aktuálneho platného cenníka.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov, ale aj celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.


Všetky služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Získajte viac

Vybrať lokalitu