EN ISO/IEC 17065 (EN 45011)

Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobkov podľa EN ISO/IEC 17065 (EN 45011)

Každý výrobca, ktorý sa chce presadiť medzi konkurenciou na náročných trhoch priemyselne vyspelých štátov, musí zabezpečiť pre svoje výrobky nielen zodpovedajúcu vysokú úroveň kvality, ale docieliť aj jej dlhodobé priebežné dosahovanie a preukazovanie.

Certifikácia predstavuje dôležitý prostriedok pre prezentáciu firmy na náročných trhoch a je kľúčom k uplatneniu vyšších cenových
hladín a k exportu na zahraničné trhy vyspelých štátov.

Certifikát umožňuje hlavne:

  • získať alebo si zlepšiť imidž firmy
  • lepšie sa presadiť na trhu oproti konkurenčným firmám
  • zvýšiť podiel exportu vo firme
  • dosiahnuť vyššie finančné zhodnotenie produkcie a nadväzne aj lepšiu ekonomickú efektívnosť prevádzky firmy
  • znížiť rozsah skúšok, čo sa prejaví dosiahnutím úspory nákladov na skúšky a skúšanie, v skrátení výrobného cyklu a tým aj v skrátení dodávok finálneho výrobku

V prípade výrobkov, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzky alebo použitia je certifikácia povinná zo zákona napr. plynové kotly, zariadenia jadrových elektrární, lanovky, výťahy a pod. Pri ostatných výrobkoch je dobrovoľná, pričom je kľúčom k deklarovaniu vysokej kvality práce a produkcie firmy, čo vytvára priestor pre etablovanie sa na náročných trhoch priemyselne vyspelých krajín. U väčšiny výrobkov, ktoré nie sú predmetom povinnej certifikácie čoraz častejšie dochádza k nutnosti certifikácie na požiadanie, odporučenie, ale aj striktný príkaz zákazníka.

Žiadosť o certifikáciu výrobku

Žiadosť a sprievodné doklady je potrebné zasielať v jednom vyhotovení, e-mailom alebo doporučene poštou na adresu ktorejkoľvek pobočky spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

Pravidlá pre používanie certifikačnej značky

Získajte viac

Vybrať lokalitu