Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Software Escrow

Známa aj ako softvérová úschova

Čo je Software Escrow?

Softvérová úschova predstavuje uloženie zdrojového kódu do rúk neutrálnej tretej strany, takzvaného agenta Escrow. Tento agent je oprávnený uvoľniť  zdrojové kódy držiteľovi licencie, len ak sú splnené vopred definované podmienky v zmluve. Služba zahŕňa počiatočnú analýzu definovania úschovného balíka, ktorý sa má uložiť,  definovania fyzického uloženia vo vhodných priestoroch, ako je dátové centrum TIER IV, ktorý je klimatizovaný, ohňovzdorný a je zabezpečený obmedzený prístup. Medzi služby patria aj modifikačné služby, ako je aktualizácia uloženého kódu, a podľa potreby aj overenie uloženého kódu na rôzne stupne presnosti od vzorkovania po úplné overenie.

Escrow spoločnosti TÜV SÜD Slovakia je akreditovaný v Európe, Amerike, na Strednom východe a v Ázii. Je svetový líder v poskytovaní Software Escrow.

Pre koho je Software Escrow?

  • Súkromné spoločnosti, ktoré majú systémy nakupované od rôznych dodávateľov
  • Štátny sektor
  • Firmy, ktoré vyvíjajú softvér na zákazku

Súkromné spoločnosti, ale aj štátne orgány, mestské rady, neziskové organizácie a kultúrne inštitúcie vedia, že ak si chcú udržať konkurenčnú výhodu, musia zaistiť ochranu svojho kritického softvéru. Aby tak mohli urobiť, musia mať prístup k zdrojovému kódu využívaného softvéru.

Softvérová úschova alebo Software Escrow je zárukou kontinuity vo všetkých kľúčových obchodných procesoch. Ústrednou črtou služby je uloženie zdrojového kódu softvéru u nestrannej tretej strany (TÜV SÜD ako sprostredkovateľ softvéru na úschovu softvéru) a poskytovateľom softvérových licencií. Ak dôjde k udalosti, ktorá je definovaná ako „udalosť vydania“ v dohode o úschove, zdrojový kód softvéru sa uvoľní nadobúdateľovi licencie na softvér, čo umožňuje držiteľovi licencie pokračovať vo využívaní, rozširovaní a optimalizácii softvéru aj po napr. skrachovaní spoločnosti, ktorá doteraz vyvíjala softvér.

Software Escrow


Prínosy Software Escrow

  • Zabezpečuje softvér kritický pre podnikanie a duševné vlastníctvo výrobcu softvéru.
  • Užívateľ softvéru si zachováva prístup k zdrojovému kódu, čím ho chráni pred zlyhaním zo strany poskytovateľa licencie.
  • Výrobca softvéru poskytuje svojim zákazníkom výrazne zvýšené zabezpečenie.
  • Táto služba poskytuje konkurenčnú výhodu pre výrobcov softvéru.

V oblasti IT bezpečnosti Vám vieme pomôcť aj s certifikáciou manažérskeho systému podľa ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 20000, či certifikáciou Kybernetickej bezpečnosti. Napíšte nám, čo potrebujete.

Ďalšie kroky

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa