Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

ISO 9001

Certifikácia systémov manažérstva kvality

Čo je ISO 9001?

Norma ISO 9001 špecifikuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť, trvalo poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Systém manažérstva kvality rieši súčasné problémy a eliminuje výskyt problémov v budúcnosti. Jedným zo základných princípov je trvalé zlepšovanie systému manažmentu kvality.

Pre koho je certifikácia podľa ISO 9001 určená?

Požiadavky normy ISO 9001 sú všeobecne použiteľné pre výrobné organizácie i pre služby. Je ich možné uplatniť vo všetkých výrobných odvetviach v strojárstve, spracovateľskom priemysle a stavebníctve, ale aj napr. v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, finančných služieb a pod.


Prínosy certifikácie ISO 9001

  • výrazné zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa)
  • rozšírenie obchodných príležitostí v exportnej oblasti a v oblasti štátnych zákaziek
  • vedenie podniku ku kvalite sa stáva know-how podniku, ktoré podnik neustále rozvíja
  • orientácia na dlhodobé zisky a ich maximalizáciu, s ohľadom na ekológiu, bezpečnosť procesov a predovšetkým kvalitnú produkciu
  • zvýšenie konkurencieschopnosti podniku

Preskúmať

ISO 9001 2015 guidance
White paper

ISO 9001:2015 Guidance

A comprehensive guideline to ISO 9001:2015.

Learn more

ISO 9001:2015 Quality Management System
Informačný leták

ISO 9001:2015 Quality Management System

Competitive advantage through proven excellence

Download

IATF 16949
White paper

IATF 16949 - Automotive Quality Management

Strengthen your competitive capabilities by demonstrating commitment to quality.

Learn more

ISO 45001
White paper

ISO 45001 – Occupational health and safety

Address risks and opportunities for stable and safe operations.

Learn more

Zobraziť všetky zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa