Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

ISO 22301

Manažérstvo kontinuity v podnikaní

Čo JE Manažérstvo kontinuity v podnikaní podľa ISO 22301?

ISO 22301 je medzinárodný rámec, ktorý bol vyvinutý s cieľom pomôcť podnikom identifikovať potenciálne hrozby pre kritické obchodné funkcie a navrhnúť plán riadenia kontinuity podnikania. Norma pomáha spoločnostiam budovať efektívne zálohovacie systémy a procesy na zabezpečenie proti krádeži, prírodným katastrofám, prepuknutiu chorôb, teroristickým útokom a iným mimoriadnym udalostiam. ISO 22301 špecifikuje požiadavky na plánovanie, implementáciu, monitorovanie, preskúmanie a zlepšenie systému riadenia kontinuity činnosti spoločnosti, čím sa minimalizuje dopad narušení.

PREČO JE CERTIFIKÁCIA DôLEŽITÁ?

Certifikácia poskytuje formálne pokyny na zabezpečenie kontinuity činnosti, ktoré udržia vašu organizáciu v prevádzke počas a po prerušení. Snaží sa minimalizovať dopad na dôležité obchodné funkcie a zabezpečiť, aby boli stále schopné okamžitého dodania alebo obnovenia. Norma ISO 22301 je použiteľná pre spoločnosti všetkých veľkostí v akomkoľvek priemysle, najmä v prevádzkach vo vysokorizikových alebo zložitých prostrediach, kde je nesmierne dôležitá schopnosť bezodkladne fungovať. Certifikácia kontinuity podnikania podľa normy ISO 22301 vám tiež pomôže vyhnúť sa strate výnosov a zákazníkom v prípade závažných problémov.

TÜV SÜD JE VAŠIM PARTNEROM PRI CERTIFIKÁCII PODĽA ISO 22301

Ako medzinárodne uznávaný certifikačný orgán ponúka TÜV SÜD audit a certifikáciu. Venovaní a skúsení audítori spoločnosti TÜV SÜD majú akreditáciu a skúsenosti s vykonávaním kombinovaných audítorských cvičení a môžu vám pomôcť pri znalosti miestneho jazyka a znalosti miestneho trhu.

Naši audítori dodržiavajú prísny kódex správania, ktorý zaručuje vám a vašim zákazníkom našu úplnú nezávislosť a profesionalitu. Naša certifikačná značka TÜV SÜD vám navyše poskytuje medzinárodné uznanie a preukazuje váš záväzok kvality a stabilnej prevádzky.

Zistite viac

ISO 22301
Informačný leták

ISO 22301 Business Continuity Management System

Ensure continuity of critical business functions in the event of disruptions

Download

ISO 28000
Informačný leták

ISO 28000 Supply Chain Security

Effectively mitigate supply chain risk

Download now

iso/iec 27001 Information security management system
Informačný leták

ISO/IEC 27001 Information security management system

Secure your knowledge and information with a systematic approach

Download

Zobraziť všetky zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa