Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

ISO 14064 Systém riadenia výpočtu a overovania skleníkových plynov

Vďaka nám dokážete znížiť riziká a zvýšiť efektivitu vášho podnikania

Čo je to ISO 14064?

V záujem efektívnejšieho boja proti klimatickým zmenám a lepšieho riadenia emisií skleníkových plynov (Green House Gas - GHG), musia organizácie aktívnejšie vykonávať kontroly svojich činností.

ISO 14064 je dodatkom k rodine medzinárodných noriem environmentálneho manažérstva ISO 14000. Vlády a priemyselné odvetvie môžu tieto štandardy využiť k zníženiu emisií skleníkových plynov, k správe uhlíkovej stopy a uľahčeniu obchodovaniu s emisiami. 

TÜV SÜD je vašim partnerom pre overenie zníženia emisií uhlíka

S rozsiahlymi odbornými znalosťami poskytuje TÜV SÜD nasledujúce služby pre organizácie po celom svete a v rôznych priemyselných odvetviach:

  • validácia a overenie tvrdenia/inventára GHG,
  • posúdenie informačného systému GHG a jeho kontrola, 
  • posúdenie údajov a informácií GHG,
  • posúdenie podľa kritérií validácie alebo overovania 
  • prehlásenie o overení a validácii

Výhody certifikácie iso 14064

ISO 14064 funguje ako efektívny obchodný nástroj pre organizácie, aby spĺňali súčasné predpisy o inventarizácii skleníkových plynov alebo sa pripravovali na budúcnosť. Práve to je jedným zo spôsobov riadenia rizík v environmentálnom manažérstve. ISO 14064 je možné použiť k podpore organizačného úsilia pri riadení a znižovaní emisií skleníkových plynov. 

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa