Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

ISO 14001

Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva

Čo je ISO 14001?

ISO 14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy riadenia životného prostredia. Poskytuje návod pre účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb. ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia firiem, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s fungovaním organizácií.

pre koho je certifikácia iso 14001 určená?

Systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14001 je určený výrobcom, dodávateľom a poskytovateľom služieb vo všetkých oblastiach podnikania.

prínosy ISO 14001 pre vašu firmu

Efektívny systém environmentálneho manažérstva môže znížiť dopady Vašej organizácie na životné prostredie, zlepšiť prevádzkovú výkonnosť, odhaliť príležitosti k úsporám a znížiť vašu zodpovednosť za poškodzovanie životného prostredia.

  • rozšírenie záruk za plnenie právnych a iných požiadaviek
  • odhalenie, popísanie rizík a ich znižovanie
  • včasné rozpoznanie problémov so životným prostredím
  • zaistenie a vylepšenie starostlivosti o životné prostredie
  • zlepšenie profilu / imidžu firmy
  • zvýšenie konkurencieschopnosti firmy

Preskúmať

ISO 9001 2015 guidance
White paper

ISO 9001:2015 Guidance

A comprehensive guideline to ISO 9001:2015.

Learn more

Zobraziť všetky zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa