Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Certifikácia uhlíkovej stopy

Vykročte tou správnou nohou

Meranie a hodnotenie uhlíkovej stopy vašej firmy je kľúčovým krokom na ceste k ekologicky zodpovednej obchodnej praxi. Účinný "carbon management" odhalí, ako by vaša organizácia mohla znížiť emisie a overí účinnosť vykonaných opatrení. Budete profitovať zo zvýšenej efektivity a vaša firma bude lepšie vnímaná verejnosťou.

Uhlíková stopa meria a hodnotí celkové emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú z vašich existujúcich, prípadne budúcich činností. Okrem toho, že identifikuje hlavné zdroje emisií, vytvára i návrhy ako znížiť spotrebu energie a surovín.

Uhlíková stopa môže mať dve podoby. Prvý z nich je uhlíková stopa firmy (CCF). Druhá uhlíková stopa výrobku (PCF), ktorá zahŕňa celý životný cyklus konkrétneho výrobku alebo služby, vrátane dodávateľského reťazca, použitia a likvidácie. Odborníci spoločnosti TÜV SÜD v oblasti zmeny klímy s vami môžu pracovať na oboch variantoch.


NAše služby

Certifikácia uhlíkovej stopy firmy

Uhlíkovú stopu vašej firmy preveríme a certifikujeme podľa kritérií protokolu "Greenhouse Gas Protocol" alebo normy ISO 14064 (1), prípadne podľa oboch.

Certifikácia uhlíkovej stopy výrobku

Pri certifikácii uhlíkovej stopy výrobku preverujeme kalkuláciu založenú na norme PAS 2050 a protokolu "Greenhouse Gas Protocol", ktoré vychádzajú z normy pre posudzovanie životného cyklu výrobkov ISO 14040.

Obe certifikácie poskytujú spoľahlivé údaje o vplyve vašej organizácie na zmenu klímy a potvrdzujú správnosť kalkulácie emisií skleníkových plynov.

Vďaka týmto certifikáciám môžu byť vaše aktivity označené ako uhlíkovo neutrálne. Emisie CO2 potom musia byť kompenzované projektami zameranými na zníženie CO2. 


prínosy pre vás

  • Budete spolupracovať so silnou značkou – naša vynikajúca medzinárodná povesť zaisťuje, že naše posudky a certifikáty sú vysoko uznávané a v širokej miere prijímané.
  • Budete spolupracovať s odborníkmi – sme jednou z popredných certifikačných spoločností pre oblasť zmeny klímy.
  • Zlepšíte povesť vašej firmy – náš certifikát slúži ako transparentný a spoľahlivý dôkaz vašej snahy o trvalo udržateľný rozvoj.

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa