biomasa sure

SURE Certifikácia

Udržateľné využívanie biomasy

Udržateľné využívanie biomasy

SURE CERTIFIKÁCIA – Udržateľné využívanie biomasy

Certifikáty SURE deklarujú zodpovednosť a udržateľné obchodné praktiky smerom k zákazníkom a obchodným partnerom.

SURE preto umožňuje zainteresovaným spoločnostiam dokumentovať udržateľné využívanie biomasy prostredníctvom certifikácie. Za týmto účelom SURE rozvíja spoluprácu s rôznymi záujmovými skupinami, čím neustále integruje ďalšie trhy a užívateľov biomasy do sofistikovaného systému riadenia udržateľnosti.


PRVÉ KROKY K CERTIFIKÁTU

Účasť v systéme SURE je možná v niekoľkých krokoch.

  1. Vyberte si svojho certifikačného partnera. Práve TÜV SÜD je vám k dispozícii.
  2. Zaregistrujte sa na stránke SURE. Po prijatí registrácie, SURE skontroluje presnosť a úplnosť údajov predložených hospodárskym subjektom.
  3. Po uzavretí systémovej zmluvy, certifikačný partner TÜV SÜD potvrdí zadanie na systémový audit.
  4. Po splnení všetkých formálnych požiadaviek sa môže začať proces certifikácie.
  5. Certifikát je vydaný po úspešnom audite.

 

Váš obchodný kontakt:

PaedDr. Marek Vanko

email: [email protected]

telefón: 0903 910 930

 

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu