Audit Services

Audituri și bilanțuri energetice pentru operatorii industriali

Adaugați valoare afacerii dvs. cu portofoliul nostru de servicii

Adaugați valoare afacerii dvs. cu portofoliul nostru de servicii

Legea 121/2014 privind eficienţa energetică adoptatĂ de Parlamentul RomÂniei (transpune în legislația românească directiva 2012/27/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind eficienţa energetică)

Începând cu 25 octombrie 2012 a intrat în vigoare Directiva 2012/27/CE, document cunoscut și ca “directiva eficienţei energetice”. Acesta este rezultatul unor programe coerente şi a strategiei Uniunii Europene în domeniul energetic şi are ca scop promovarea unui set de măsuri care să asigure un consum cât mai redus de energie în realizarea produselor şi serviciilor pe întreg ciclul de viaţă al acestora. Legislația din România în domeniul eficienței energetice are la bază Legea 121/2014. Principalele prevederi, ale acestei legi, ce vizează consumatorii industriali, sunt:

Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligaţia: să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe întregul contur de consum energetic, să întocmească anual (până la data de 30 septembrie a fiecărui an) programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu şi lung, să numească un manager energetic, atestat de A.N.R.E și să elaboreze (până la data de 30 aprilie a fiecărui an) declaraţia de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie;

Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol, cu excepţia IMM-urilor, sunt obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic și sa completeze anual (până la data de 30 aprilie a fiecărui an) declaraţia de consum total anual de energie.

 

Eficiență energetică - cost sau investiție?

Este o întrebare pe care orice entitate consumatoare de energie o are în vedere ori de câte ori dorește să cunoască nivelul consumurilor proprii sau trebuie să implementeze o schimbare.

Criteriile de evaluare avute în vedere pentru a putea răspunde întrebărilor și problemelor specifice ale clienților noștri sunt următoarele:

 Costurile de implementare:

- evaluarea nivelului de consum şi determinarea nivelului de referinţă energetică;
- retehnologizarea;
- reabilitarea termică a incintelor;
- modificarea procedurii de aprovizionare costuri de inovare;
- costuri cu educarea personalului;
- costurile neimplementării.

 Costurile neimplementarii:
- nivel ridicat al taxelor;
- posibilitatea sancţionării cu întreruperea activităţii până la dovedirea îmbunătăţirii gradului de eficientizare;
- imposibilitatea de a plasa produse pe piaţa licitaţiilor;
- scăderea vandabilităţii produselor organizaţiei;
- pierderea unor contracte.

 Beneficii:
- economii rezultate din reducerea consumului de energie;
- creşterea vânzărilor prin creşterea marjei de profit asigurarea volumelor de vânzări pentru produsele inovative;
- acces pe pieţe controlate prin criteriul eficienței energetice;
- recuperarea unor costuri de eficientizare plata unor taxe de mediu mai mici.

Prin urmare, încadrarea eficienţei energetice la unul din cei doi poli pe axa profitului depinde de doi factori: situația privind randamentul energetic al consumatorului şi perioada de timp în care clientul va putea să recupereze costurile de eficientizare.

Din punctul de vedere al TÜV SÜD, maximizarea de către clienții noștri a raportului beneficii-costuri reprezintă o strategie prevăzătoare, prin abordarea din timp a măsurilor de eficientizare economică şi distribuirea judicioasă a costurilor pe parcursul proceselor tehnologice.

 

Puncte de sprijin pentru reducerea costurilor

În afara celor prezentate, auditorul și compania pot stabili opțional de comun acord extinderea atât a domeniului de aplicare, cât și a profunzimii auditului în cadrul consultanței privind eficiența energetică.

Beneficiați de cunoștințele noastre! Experții noștri energetici vă oferă suport pentru efectuarea auditurilor energetice în conformitate cu standardele interne și internaționale, având ca scop atingerea obiectivelor de economisire a energiei.

Servicii oferite de TÜV SÜD

Serviciile de audit energetic oferite de TÜV SÜD Romania sunt:

 • Audit termoenergetic;
 • Audit electroenergetic;
 • Audit combinat.

   

  Un audit energetic NECESITĂ parcurgerea următoarelor etape:

   • Contacte preliminare în vederea identificării locației, a domeniului industrial și a resurselor necesare;
   • Ședințe inițiale având ca scop punerea în temă a tuturor părților implicate asupra procesului, planificării și metodologiei;
   • Vizită pe șantier/ în întreprindere;
   • Strângerea datelor pentru determinarea consumului total de energie, a consumurilor energetice relevante și a indicatorilor de performanță energetică
   • Analiza situației existente privind performanța energetică;
   • Desfășurarea unor posibile acțiuni de reducere a consumurilor (de exemplu prin reducerea pierderilor de energie, conștientizarea energetică, schimbarea de comportament);
   • Elaborarea raportului final de audit, ședința finală.

URMĂTORII PAȘI

Selectați locația dvs.