18 MAJ 2021

Znak towarowy Przekreślony Kłos dla produktów bezglutenowych

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem 18.05.2021r - w aplikacji Teams o godz.10:00.

Tematem przewodnim spotkania będzie:

"Znak towarowy Przekreślony Kłos dla produktów bezglutenowych."

Podczas prezentacji przybliżymy Państwu następujące zagadnenia:

  • edukacyjna rola Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i Na Diecie Bezglutenowej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa.
  • XVI Międzynarodowy Dzień Celiakii.
  • celiakia i dieta bezglutenowa. Rynek produktów bezglutenowych w Polsce.
  • Europejski System Licencyjny – zasady, proces uzyskiwania i stosowania licencji na znak towarowy Przekreślony Kłos.
  • korzyści dla producentów wyrobów bezglutenowych wynikające ze stosowania znaku Przekreślony Kłos.
  • audyt na zgodność z wymaganiami Standardu AOECS dla żywności bezglutenowej jako element procesu licencyjnego. 

Prowadzący:

Daria Kostrzewska-Jafiszow

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Od ponad 12 lat związana ze Stowarzyszeniem, a od 2017 roku Koordynatorka Europejskiego Systemu Licencyjnego, w ramach którego przyznawana jest licencja na użycie znaku towarowego Przekreślony Kłos. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Barbara Domaracka 

prowadzi Oddział Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej w Koszalinie. Od 2015 roku Koordynatorka Europejskiego Systemu Licencyjnego, w ramach którego przyznawana jest licencja na użycie znaku towarowego Przekreślony Kłos. Na rzecz organizacji pozarządowych działa od ponad 12 lat. Absolwentka Politechniki Koszalińskiej Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej.

Adam Bońkowski 

auditor wiodący TÜV SÜD, project manager, ekspert branży spożywczej. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunek biotechnologia w produkcji spożywczej. Od początku swojej kariery zawodowej związany z obszarem zarządzania jakością w jego różnych aspektach. Od 2017 roku prowadzi działalność ekspercką w obszarach systemów zarządzania, technologii oraz znakowania żywności.

Realizował kilkadziesiąt projektów weryfikacji etykiet oraz tłumaczeń, wdrażania marek własnych w kraju oraz na poziomie międzynarodowym w ramach grupy TÜV SÜD. Czynny auditor oraz inspektor w obszarach Standardu Polskiej Izby Mleka „bez GMO”, V-Label, Gluten-free, SASO Standard.

 

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Dane uczestnika/Participant data

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"/In case you are joining as a private person, enter "not applicable"


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych * / / Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in order to organize and implement training in accordance with the principles contained in Privacy Policy and Personal data protection


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych / I consent to the processing of my personal data for marketing purposes. Your personal data will be processed by TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. in accordance with the principles contained in Privacy Policy and the document Personal data protection

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację