2 CZE 2021

Zielony Wodór - paliwo przyszłości i czysty nośnik energii.

Śniadanie z ekspertem

Polska

"Śniadanie z ekspertem" to cykl spotkań z audytorami i ekspertami TÜV SÜD Polska oraz zaproszonymi gośćmi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Celem spotkań jest wstępne zapoznanie się z nowymi trendami w takich obszarach jak branża spożywcza, paszowa, opakowaniowa, kosmetyczna, tekstylna, odzieżowa i obuwnicza czy systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem, a także zmiany w normach i standardach branżowych.

Zapraszamy na Śniadanie z ekspertem 02.06.2021r - w aplikacji Teams o godz.10:00.

Tematem przewodnim spotkania będzie:

"Zielony Wodór - paliwo przyszłości i czysty nośnik energii." 

Podczas prezentacji przybliżymy Państwu m.in.:

  • technologie wodorowe
  • wytłumaczymy co to jest zielony wodór
  • zaproponujemy możliwości certyfikacji wodoru

Prowadzący:

Marek Marcisz 

Absolwent Politechniki Śląskiej, specjalista ds. energetyki w TUV SUD Polska, weryfikator jednostek kogeneracji, ekspert prawa dot. CHP, audytor GHG, opiniodawca w zakresie źródeł pochodzenia paliw odnawialnych, autor publikacji branżowych.

  • 1

    Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy


Dane uczestnika

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"

W przypadku osoby prywatnej wpisać "nie dotyczy"


Oświadczenia

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.*


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w celu organizacji i realizacji szkolenia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych *


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności oraz dokumencie Ochrona danych osobowych

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację